Κατηγορία: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Γ Λυκείου, Οικον.&Πληροφορικής

0

Εξεταστέα Ύλη για το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) Γ Λυκείου, Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Ανακοινώνεται η εξεταστέα ύλη για το μάθημα για το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) Γ Λυκείου, Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, για τις ενδοσχολικές εξετάσεις Μαΐου – Ιουνίου 2014. Για να δείτε την ύλη, ακολουθήστε...

0

Στοιχεία Θεωρίας για το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Στοιχεία από το βιβλίο των: Α.Βακαλη, Η.Γιαννόπουλος, Ν.Ιωαννίδης, Χ.Κοιλιας, Κ.Μάλαμας, Ι.Μανωλόπουλος, Π.Πολίτης. Ένα βοήθημα για τον μαθητή της Γ’ Λυκείου (Τεχνολογική Κατεύθυνση). Οι σημειώσεις δεν αντικαθιστούν -βέβαια- το βιβλίο...