Εξεταστέα Ύλη Τεχνολογίας Επικοινωνιών, Β Λυκείου

Ανακοινώνεται η εξεταστέα ύλη του μαθήματος “Τεχνολογία Επικοινωνιών Β Λυκείου, Τεχνολογικής Κατεύθυνσης”. Δείτε την ύλη στον σχετικό σύνδεσμο.