Κατηγορία: Ενημερώσεις Γονέων

0

Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-23

Ενόψει της λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής των μαθητών/τριών στα Δημόσια Ημερήσια ΓΕ.Λ., για το σχολικό έτος 2022-2023, θα πρέπει να γίνει έλεγχος των...

0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δείτε το πρόγραμμα των ενδοσχολικών εξετάσεων. Σας υπενθυμίζουμε ότι η εξέταση κάθε μαθήματος είναι δίωρη, πλην αυτής του μαθήματος Νεοελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας, η οποία είναι τρίωρη για όλες τις τάξεις.

0

ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ Α. Π. Θ.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Φ. 151/116946/Β6/11-10-2011 (ΦΕΚ 2438/τ. Β/02-11-2011), όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ. 153/89638/Α5/09-07-2020 (ΦΕΚ 2880/τ.Β/16-07-2020), αποφάσισε...

0

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Ζωγράφου στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής που υλοποιεί, συνεχίζει τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου και για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 προσφέροντας μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας στους μαθητές της Α, Β,...

0

ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (5%), ΕΤΟΥΣ 2022

Οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή φοιτούν κατά το τρέχον έτος στην τελευταία τάξη του Λυκείου και κατέχουν πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, Μηχανογραφικό Δελτίο με τις...

0

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2025 (γεννημένοι το έτος 2004) που διαμένουν στις Περιφερειακές Ενότητές μας είχαν υποχρέωση να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στην Υπηρεσία μας, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις...

0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022

Επισυνάπτεται η Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. Φ253.2/40410/Α5/8-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΟΣ46ΜΤΛΗ-ΛΔ3), που αφορά στο πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2022 με θέμα: Α. Καθορισμός προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων, έτους 2022....

0

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ενόψει της τροποποίησης της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’2005) ως προς το άρθρο 24, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:...