Εξεταστέα Ύλη για το μάθημα Γαλλικά, Β Λυκείου

Ανακοινώνεται η εξεταστέα ύλη για το μάθημα Γαλλικά, Β Λυκείου, για τις ενδοσχολικές εξετάσεις Μαΐου – Ιουνίου 2014. Η εξεταστέα ύλη ορίζεται ως εξής: Μέθοδος « ΤΑΧΙ» Κείμενα: 1. Parisiens qui êtes- vous? (p....