Κατηγορία: Εσωτερικός Κανονισμός Σχολείου

0

Εσωτερικός Σχολικός Κανονισμός

Εγκρίθηκε ο σχολικός κανονισμός, μετά τη θετική εισήγηση που έλαβε από τον Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου μας. Οπότε για το Σχολικό Έτος 2023-2024, θα ισχύει ο παρακάτω σχολικός κανονισμός. Επιλέξτε το σχετικό αρχείο...