Κατηγορία: Πανελλαδικές Εξετάσεις

0

Διαδικασία απόκτησης πιστοποιητικού αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους, οι οποίοι επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ότι εκδόθηκε η αριθμ.πρωτ.Φ.251/191642/Α5/9-11-2018 εγκύκλιος (ΑΔΑ:7ΔΒΗ4653ΠΣ-ΒΚ5) που αφορά στην πιστοποίηση συγκεκριμένων κατηγοριών τόσο ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές...

0

Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2019

(έγγραφο Φ.251/ 159046 /Α5 /25 – 9 – 2018 του ΥΠΠΕΘ) Σας διαβιβάζουμε την με αριθμ. Φ.253/139496/Α5/2018 (ΦΕΚ 3729 Β΄) υπουργική απόφαση με την οποία τροποποιείται η με αριθμ. Φ.253/142542/Α5/2017 (ΦΕΚ 2995 Β’) υπουργική...

0

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων

(έγγραφο Φ.251/ 143765 /Α5 /5 – 9 – 2018 του ΥΠΠΕΘ) Σας υπενθυμίζουμε ότι η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων προβλέπεται στο άρθρο 23 του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29, τ.Α’/19-2-2009). Επίσης, με...

0

Η νέα Γ΄ Λυκείου και το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ

Μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε το κείμενο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις αλλαγές στη Γ΄ Λυκείου και το νέο σύστημα εισαγωγής, τα οποία θα εφαρμοστούν πρώτη φορά για τους μαθητές...

0

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις Τμημάτων/ Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να εισαχθούν, από Δευτέρα 03 Σεπτεμβρίου μέχρι...

0

Ανάρτηση καταστάσεων επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Αναρτήθηκαν στο σχολείο οι καταστάσεις των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (με τους κωδικούς αριθμούς των υποψηφίων) Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr/ , με τον κωδικό του υποψηφίου και τα αρχικά Επωνύμου,...

0

Υπενθύμιση προγράμματος επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων

Δείτε το έγγραφο με το πρόγραμμα διεξαγωγής των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων 2018 (έγγραφο Φ253.2/ 127522 /Α5/ 26 – 7 – 2018)

0

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. Κατεβάστε – διαβάστε την εγκύκλιο