Κατηγορία: Υπεύθυνοι Τμημάτων

0

Υπεύθυνοι Τμημάτων Σχολικού Έτους 2020-2021

Α΄Λυκείου Α1: Δέσποινα Κυριακάκη Α2: Μαρία Ζαχαρή Α3: Γεωργία Κατσωνοπούλου Α4: Θεολόγος (προσωρινά Ειρήνη Παναγιωτοπούλου) Β΄Λυκείου Β1: Βασιλική Γεωργούλα Β2: Αθηνά Μπουζέκη Β3: Μανώλης Καναβάκης Β4: Ελένη Καλογεροπούλου Γ΄Λυκείου Γ1: Μαρία Μπακρισιώρη Γ2: Μαρία...

0

Υπεύθυνοι Τμημάτων Σχολικού Έτους 2019-2020

Α΄Λυκείου Α1: Μαρία Μπακρισιώρη Α2: Αθηνά Μπουζέκη Α3: Γεωργία Κατσωνοπούλου Α4: Ελένη Καλογεροπούλου Β΄Λυκείου Β1: Μανώλης Καναβάκης Β2: Δέσποινα Σβάρνα Β3: Δέσποινα Κυριακάκη Β4: Μαρία Ζαχαρή Γ΄Λυκείου Γ1: Δημήτρης Κούβελης Γ2: Σοφία Καψάλη Γ3:...

0

Υπεύθυνοι τμημάτων σχολ. έτους 2018-19

Α΄Λυκείου Α1: Δέσποινα Κυριακάκη Α2: Ειρήνη Παναγιωτοπούλου Α3: Ελευθερία Μοσχανδρέου Α4: Μαρία Ζαχαρή   Β΄Λυκείου Β1: Σπυριδούλα Τάγκα Β2: Γεωργία Κατσωνοπούλου Β3: Βασιλική Γεωργούλα   Γ΄Λυκείου Γ1: Μαρία Μπακρισιώρη Γ2: Δημήτριος Κούβελης Γ3: Σοφία...

0

Υπεύθυνοι τμημάτων σχολ. έτους 2017-18

Α΄Λυκείου Α1: Φιλομήλα Ρουσοπούλου Α2: Ελευθερία Μοσχανδρέου Α3: Μαρία Ζαχαρή Α4: Δημήτριος Κούβελης   Β΄Λυκείου Β1: Ειρήνη Στάση Β2: Γεωργία Κατσωνοπούλου Β3: Δέσποινα Κυριακάκη Β4: Ελένη Καλογεροπούλου   Γ΄Λυκείου Γ1: Μαρία Μπακρισιώρη Γ2: Ειρήνη...

0

Υπεύθυνοι Τμημάτων, 2016-2017

Υπεύθυνοι Τμημάτων Α1: κα Ρουσοπούλου Α2: κα Παναγιωτοπούλου Α3: κα Κυριακάκη Α4: κα Γεωργούλα   Β1: κος Χουλιάρας Β2: κα Αθανασίου Β3: κα Ζαχαρή Β4: κος Αθανασόπουλος   Γ1: κος Κούβελης Γ2: κα Μπακρισιώρη...

0

Υπεύθυνοι Τμημάτων, 2015-2016

Υπεύθυνοι Τμημάτων Α1: κα Μοσχανδρέου Α2: κος Δημητριάδης κος Στασινάκης Α3: κα Κυριακάκη Α4: κα Κυριακάκη   Β1: κα Γεωργούλα Β2: κα Κατσωνοπούλου Β3: κα Μπίχτα Β4: κα Καλογεροπούλου   Γ1: κος Κούβελης Γ2:...

0

Υπεύθυνοι Τμημάτων, 2014-2015

Υπεύθυνοι Τμημάτων Α1: κα Μοσχανδρέου Α2: κος Κούβελης Α3: κα Σπηλιοπούλου Α4: κα Κυριακάκη Β1: κα Ρουσοπούλου Β2: κα Κατσωνοπούλου Β3: κος Πανταζόπουλος Β4: κος Αθανασόπουλος Γ1: κα Καλογεροπούλου Γ2: κα Παναγιωτοπούλου Γ3: κα...

0

Υπεύθυνοι Τμημάτων 2012-2013

Καθηγητές Υπεύθυνοι Τμημάτων Α1: Βασιλική Γεωργούλα Α2: Ειρήνη Παναγιωτοπούλου Α3: Φιλομήλα Ρουσοπούλου Α4: Ηλίας Λούμπαρδης Α5: Χριστόφορος Κόλλιας Β1: Χαράλαμπος Τσαπραλής Β2: Γεωργία Κατσωνοπούλου Β3: Κατερίνα Τζαμουράνη Β4: Ελένη Καλογεροπούλου Γ1: Μαρία Μπακρισιώρη Γ2:...