Επίδοση ελέγχων

Η επίδοση των ελέγχων Α ΄τετραμήνου θα γίνει την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 ώρες 12:00-14:00.