Ημερήσιο αρχείο: Μάιος 8, 2019

0

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο Νόμος 4610/2019

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο Νόμος 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.» Από τις σχετικές με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διατάξεις Άρθρο 100: ΠΡΟΣΒΑΣΗ...

0

Προγραμματισμός εξετάσεων των Γενικών Λυκείων σχολικού έτους 2018-2019

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ1/70450/Δ2/7/5/2019 του ΥΠΠΕΘ: Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 51922/ΓΔ4/3-4-2019 Υ.Α. (Β΄ 1216), η ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα Γενικά Λύκεια ορίζεται την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019,...

0

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Εγκύκλιος Φ251/ 69502 /Α5/ 6 – 05 -2019 ΕΠΕΙΓΟΝ του ΥΠΠΕΘ Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος : www.hcg.gr η προκήρυξη διαγωνισμού εισαγωγής ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ....