Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σχολ. Έτους 2019-2020

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα που ισχύει από 8/10/2020.