Τροπος εξέτασης στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις ΓΕΛ 2022-2023

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ B’ 4678/05-09-2022 που περιλαμβάνει τη με αρ. πρωτ. 104182/Δ2/29-08- 2022 Υπουργική Απόφαση που τροποποιεί τον τρόπο εξέτασης στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Γενικού Λυκείου. ΦΕΚ Β’ 4678/05-09-2022