Ημερήσιο αρχείο: 22 Σεπτεμβρίου, 2022

0

Εισαγωγή αθλητών στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε η έκδοση της με αρ. πρωτ Φ. 152/ 110729  /Α5/13-9-2022 Εγκυκλίου με θέμα «Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.», στην οποία αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής αθλητών/τριών...

0

Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ᾽ αρ. 3107791/ΓΔ4/06-09-2022 Υ.Α. για το σχολικό έτος 2022-2023 η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων των μαθητών/ τριών της Γ’ τάξης Λυκείου περιλαμβάνει τα εξής πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα:...