Ημερήσιο αρχείο: 12 Ιανουαρίου, 2023

0

Συντελεστές ΕΒΕ και συντελεστές βαρύτητας για εισαγωγή σε δύο νέα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών

Σας γνωστοποιούμε το ΦΕΚ 6975 Β ́/2022 στο οποίο δημοσιεύτηκαν: α) η αριθ. Φ.251/159901/Α5 Υπουργική Απόφαση και β) η αριθ. Φ.253.1/159863/Α5. Σύμφωνα με τις ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις καθορίζονται οι συντελεστές ΕΒΕ και οι συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ για εισαγωγή στα Τμήματα Αειφορικής Γεωργίας με...

0

Εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 (Β΄ 897) υπουργική απόφαση με θέμα: “Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που...