ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ (19/3/23 – 22/3/23)