Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 06.11.2023

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μας, σε ισχύ από 06.11.2023. Ανακτήστε το σχετικό αρχείο .pdf.