Ημερήσιο αρχείο: 20 Νοεμβρίου, 2023

0

Προκαταρκτικές εξετάσεις εισαγωγής σε Λιμενικό, Στρατιωτικές, Πυροσβεστική, Αστυνομία, Ναυτικό

H διενέργεια των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες...

0

Διαθεσιμότητα Συμβούλων Σχολικής Ζωής

Από φέτος, οι Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής, θα είναι διαθέσιμοι για τους μαθητές του σχολείου, για ατομική συζήτηση, σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, πέρα από την καθημερινή τους παρουσία. Πιο συγκεκριμένα: Οι μαθητές θα συναντώνται...