Η Ζωή του Χριστού

Δύο ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από τον εκπαιδευτικό Θεολόγο του σχολείου μας, κ. Δημήτρη Κούβελη.