Ανοίγουμε τις καρδιές μας και προσφέρουμε χαρά…

Η ενσυναίσθηση, η αγάπη για τον συνάνθρωπο και η διάθεση για προσφορά ώθησαν τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους καθηγητές του 4ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου να αγοράσουν και να προσφέρουν παιχνίδια στα νοσηλευόμενα παιδιά...