Ημερήσιο αρχείο: 16 Μαΐου, 2024

0

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων

Απόφαση που ορίζει τα Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) για τα Μουσικά Μαθήματα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» έτους 2024 και κατανέμει τους υποψηφίους για εξέταση σε καθένα από αυτά. Δείτε...