Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο ‘Real life stories’

Σας ενημερώνουμε ότι, λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 30/27-07-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Real life stories» που υλοποιεί ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κατά το σχολικό έτος 2017-18, με στόχο την ευαισθητοποίηση μαθητών/-τριων σε θέματα βίας κατά των παιδιών και το οποίο απευθύνεται σε μαθητές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1) την εθελοντική συμμετοχή της εκάστοτε σχολικής μονάδας,

2) τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/τριας της κάθε σχολικής μονάδας, όπως επίσης και του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων,

3) τη μη παρακώλυση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων κατά τη διάρκεια της δράσης.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αρέσει σε %d bloggers: