Εξεταστέα Ύλη για το μάθημα Γαλλικά, Β Λυκείου

gallika

Ανακοινώνεται η εξεταστέα ύλη για το μάθημα Γαλλικά, Β Λυκείου, για τις ενδοσχολικές εξετάσεις Μαΐου – Ιουνίου 2014.

Η εξεταστέα ύλη ορίζεται ως εξής:

Μέθοδος « ΤΑΧΙ»

Κείμενα:
1. Parisiens qui êtes- vous? (p. 10-11)
2. Entre rêves et préoccupations. (p.16-17)
3. le logement idéal. (p.20)
4. Vous voulez arrêter de fumer. (p.34)

Γραμματική:
les pronoms relatifs (qui, que)
La place de l’ adjectif
Les pronoms démonstratifs
Les pronoms de lieu (en y)
Le subjonctif des verbes.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ! (Τα σχόλια δημοσιεύονται μετά από έγκριση)