Υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης αποφοίτων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ /ΕΠΑΛ έτους 2021 (8 – 19 Μαρτίου 2021)

Σύμφωνα με την αριθμ. Φ.251/22933/Α5/26-02-2021 (Β’826) ΥΑ, οι απόφοιτοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ του έτους 2021, θα υποβάλουν την Αίτηση-Δήλωση από Δευτέρα 8 Μαρτίου έως Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησαν ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους Λύκειο.

Επιπροσθέτως, στο ίδιο διάστημα δίνεται η δυνατότητα και στους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ που έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021 , εφόσον το επιθυμούν, να τη συμπληρώσουν, δηλαδή να προσθέσουν ειδικά μαθήματα ή προτίμηση για ΤΕΦΑΑ, Στρατιωτικές/Αστυνομικές σχολές κλπ.

Όλοι οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου 2021 με ένα ενιαίο σύστημα εισαγωγής, έτσι όπως προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 7 και 61 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α ́) καθώς και στις διατάξεις του Ν.4777/2021 (ΦΕΚ 25 Α ́) στο ΜΕΡΟΣ Α ́ και ΜΕΡΟΣ Ε ́ .

Η Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις υποβάλλεται από τους αποφοίτους στα Λύκεια. Αρχικά ο υποψήφιος βρίσκει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr. , στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, το υπόδειγμα της Α-Δ (Α-Δ Υποψηφίου-μόνο απόφοιτος), το κατεβάζει και αν μπορεί το εκτυπώνει. Αν δεν μπορεί να το εκτυπώσει, μπορεί να το προμηθευτεί από το Λύκειό του. Στη συνέχεια το συμπληρώνει χειρόγραφα (μόνο τα γκρι στοιχεία) και το υποβάλλει συμπληρωμένο, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία 8-3 έως 19-3-2021 στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Λύκειο. Σε όποιο Λύκειο υποβληθεί η Α-Δ του αποφοίτου σε αυτό το Λύκειο ή στο αντίστοιχο εξεταστικό κέντρο θα εξεταστεί ο απόφοιτος. Σε περίπτωση που κάποιος απόφοιτος θελήσει εντός του διαστήματος υποβολής της Α-Δ, να τροποποιήσει την Α-Δ που υπέβαλε, τότε θα πρέπει να υποβάλει νέα Α-Δ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ζητώντας την τροποποίηση της προηγούμενης. Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση στο Λύκειο, στο πληροφοριακό σύστημα myschool εκτυπώνονται δύο αντίγραφα. Ο υποψήφιος ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του, υπογράφει και στα δύο αντίγραφα και παραλαμβάνει ένα, το οποίο και φυλάσσει μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Το δεύτερο υπογεγραμμένο αντίγραφο φυλάσσεται στο Λύκειο κατάθεσης. Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης είναι Δευτέρα 8 Μαρτίου έως Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 .
Τονίζεται ότι δεν γίνεται δεκτή εκπρόθεσμη Αίτηση – Δήλωση ούτε εκπρόθεσμη διόρθωση αυτής.

Δεδομένου ότι η φετινή υποβολή της Αίτησης–Δήλωσης από τους αποφοίτους θα πραγματοποιηθεί εν μέσω έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, οι υποψήφιοι θα πρέπει, αφού μελετήσουν τα συνημμένα έγγραφα:

  1. Να εκδηλώσουν την επιθυμία τους για μετάβαση στη σχολική μονάδα για υποβολή της αίτησης – δήλωσης, αποστέλλοντας email στο σχολείο (mail@4lyk-zograf.att.sch.gr).
  2. Να προσέλθουν για την κατάθεση της αίτησης – δήλωσης την ημέρα και ώρα που θα αναφέρεται στο απαντητικό email από το σχολείο. Μαζί τους πρέπει να έχουν το απαντητικό mail του σχολείου, την αριθμ. Φ. 251/22933/Α5/26-02-2021 Υπουργική Απόφαση (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), σε περίπτωση που χρειαστεί να δικαιολογήσουν τη μετακίνησή τους, το απολυτήριο και την αστυνομική τους ταυτότητα (ή το διαβατήριο).

Η μετακίνηση θα γίνει με αποστολή κωδικού 3 (μετάβαση σε Δημόσια Υπηρεσία) στο 13033.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα:

1. Εγκύκλιος Α-Δ ΓΕΛ

2. Αίτηση – Δήλωση Υποψηφίου (Αποφοίτου) για συμμετοχή στις Πανελλαδικές.

3. Οδηγίες Α-Δ ΓΕΛ

4. Παράρτημα: Υπεύθυνη Δήλωση για Μουσικά Τμήματα

5. Κατάλογος Μουσικών Οργάνων Α-Δ ΓΕΛ

6. Υπουργική Απόφαση Α-Δ Αποφοίτων

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αρέσει σε %d bloggers: