Διαθεσιμότητα Συμβούλων Σχολικής Ζωής

Από φέτος, οι Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής, θα είναι διαθέσιμοι για τους μαθητές του σχολείου, για ατομική συζήτηση, σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, πέρα από την καθημερινή τους παρουσία.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Παναγιωτοπούλου Ειρήνη, κάθε Δευτέρα την 3η ώρα και κάθε Παρασκευή την 5η ώρα,
  • Κυριακός Ευάγγελος, κάθε Τρίτη 4η ώρα και κάθε Πέμπτη την 4η ώρα.

Οι μαθητές θα συναντώνται με τους Συμβούλους Σχολικής Ζωής, στην αίθουσα του Εργαστηρίου Επιστημών της Φύσης. Θα συζητάνε μαζί τους ό,τι τους απασχολεί, για θέματα που αφορούν τη σχολική ζωή ή ευρύτερα τη ζωή τους.

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ! (Τα σχόλια δημοσιεύονται μετά από έγκριση)