Παρουσία Ψυχολόγου στο Σχολείο μας

Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο έχει τοποθετηθεί η κα Υφαντή Παναγιώτα, Ψυχολόγος, για την υποστήριξη του σχολείου, των παιδιών και των γονέων, για να βοηθήσει, στο πλαίσιο των σκοπών της εκπαίδευσης, στην καλύτερη συμμετοχή των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία, στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους και στην πρόληψη δυσκολιών ψυχικής υγείας.

Η κα Υφαντή έχει πτυχίο Ψυχολογίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου και μεταπτυχιακό που έχει σχέση με θέματα παραβατικής συμπεριφοράς. Επίσης, είναι πιστοποιημένη Ψυχοθεραπεύτρια και μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Ψυχοθεραπευτών.

Έχει εργασιακή εμπειρία στα πλαίσια του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Παιδείας. Εργάστηκε ως Ψυχολόγος σε Ειδικό Σχολείο, σε ΚΕΣΥ/ΚΕΔΑΣΥ και σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο/Η Ψυχολόγος σύμφωνα με το Νόμο των Ψυχολόγων (Ν 991/79 ΦΕΚ 278Α/79  για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα) και τις διατάξεις πρόσληψης των Ψυχολόγων για υποστήριξη στα σχολεία, προσφέρει τις υπηρεσίες του/της με βάση τις αρχές της επιστήμης της Ψυχολογίας και της επαγγελματικής δεοντολογίας του/της Ψυχολόγου. Τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο, προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα όλων όσων συνεργάζονται μαζί του/της, σέβεται τα δικαιώματα του κάθε παιδιού και για την καλύτερη υποστήριξη των μαθητών ενθαρρύνει και ενισχύει τη συνεργασία του σχολείου με τους γονείς.

Ο κάθε μαθητής ή μαθήτρια, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνεργάζονται και να συζητούν με τον/την Ψυχολόγο θέματα ή δυσκολίες που τους απασχολούν και ο/η Ψυχολόγος με βάση την επιστημονική και επαγγελματική εκπαίδευσή του/της και την εμπειρία του/της εισηγείται και οργανώνει ανάλογη διαδικασία ατομικής ή ομαδικής υποστήριξης. Το πλαίσιο λειτουργίας καθορίζεται από τις υπουργικές αποφάσεις, 2017_142628.ΓΔ4 και 2023_94015.ΓΔ4.

Η κα Υφαντή θα προσφέρει τις υπηρεσίες της στο σχολείο μας κάθε Τετάρτη εντός του σχολικού ωραρίου (9:00-14:00).

Μπορείτε να επικοινωνείτε για συνεργασία μαζί της στην ηλεκτρονική διεύθυνση payfanti@sch.gr

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ! (Τα σχόλια δημοσιεύονται μετά από έγκριση)