Χρονοδιάγραμμα λήξης Σχολικού Έτους

Για τη λήξη του Σχολικού Έτους 2023-2024, θα ακολουθηθεί το παρακάτω γενικό χρονοδιάγραμμα:

  • Λήξη Μαθημάτων. Παρασκευή 17/05/2024
  • Ηλεκτρονική αποστολή ελέγχων προόδου Β τετραμήνου. Παρασκευή 17/05/2024, μέχρι τις 10:00 π.μ.
  • Συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων, απόφαση για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών, απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την κανονική και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων. Παρασκευή 17/05/2024.
  • Ενημέρωση για χαρακτηρισμό φοίτησης: ηλεκτρονική αποστολή ειδοποιητηρίων απουσιών, ανακοίνωση αποτελεσμάτων φοίτησης σε κατάλληλο χώρο του σχολείου-στα παράθυρα των γραφείων της Διεύθυνσης. Παρασκευή 17/05/2024, μέχρι τις 16:00.
  • Προαγωγικές Εξετάσεις Α & Β Λυκείου: Δευτέρα 20/05/2024 – Παρασκευή 14/06/2024
  • Απολυτήριες Εξετάσεις Γ Λυκείου: Δευτέρα 20/05/2024 – Δευτέρα 27/05/2024
  • Ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για Γ Λυκείου: έως Τετάρτη 29/05/2024
  • Ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για Α & Β Λυκείου: έως Παρασκευή 21/06/2024
  • Πιθανή ειδική εξεταστική περίοδος, κατά το δεύτερο 15νθήμερο του Ιουνίου, για μαθητές/μαθήτριες που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος και για μαθητές/μαθήτριες της Γ Τάξης που δεν επιτυγχάνουν Γ.Μ.Ο.: έκδοση αποτελεσμάτων μέχρι Τρίτη 25/06/2024.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων και των δύο εξεταστικών περιόδων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο (τύπος παραβόλου: Προαγωγικών, Απολυτηρίων, Κατατακτηρίων Εξετάσεων, Κωδικός e-παραβόλου: 5093).

Οι μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους/τις οποίους/εςπροβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή από τους/τις ίδιους/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, στο σχολείο μέσα σε δύο (2) ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση (τύπος παραβόλου: Προαγωγικών, Απολυτηρίων, Κατατακτηρίων Εξετάσεων, Κωδικός e-παραβόλου: 5093).

Επίσης, προβλέπεται ειδική εξεταστική περίοδος στις αρχές του Σεπτεμβρίου, για τους/τις μαθητές/τριες που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου, για τους/τις μαθητές/τριες των Α΄ και Β΄ τάξεων που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. και για τους/τις μαθητές/τριες της Γ’ τάξης που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο..

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ! (Τα σχόλια δημοσιεύονται μετά από έγκριση)