Πρόγραμμα Ενδοσχολικών Προαγωγικών και Απολυτήριων Εξετάσεων

Παρακάτω βλέπετε αναλυτικά το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων, της περιόδου Μάιος-Ιούνιος 2024.

Αναλυτικό πρόγραμμα.

Επισημαίνονται τα εξής:

  • οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο 15′ πριν την έναρξη των προγραμματισμένων εξετάσεων.
  • μαθητής/μαθήτρια που απουσιάζει ή προσέρχεται μετά την ανακοίνωση των θεμάτων σε κάθε είδους εξέταση δεν θα γίνεται δεκτός/δεκτή σε αυτήν και θα βαθμολογείται από το Σύλλογο Διδασκόντων με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).
  • η κατανομή των μαθητών στις αίθουσες εξέτασης γίνεται με αλφαβητική σειρά.
  • οι μαθητές/μαθήτριες κατά την είσοδο τους στην αίθουσα της εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπει ο ΣΔ. Επίσης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν διορθωτικό (blanco).
  • αν ο/η μαθητής/μαθήτρια φέρει μαζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο από τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου, ή θορυβεί και δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή του Λυκείου, των επιτηρητών και των διδασκόντων το εξεταζόμενο μάθημα. Το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).

Μπορείτε να δείτε την εξεταστέα ύλη, στην σχετική ιστοσελίδα του ΙΕΠ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ! (Τα σχόλια δημοσιεύονται μετά από έγκριση)