Μη προσμέτρηση απουσιών

Η ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019 και κυρίως τα άρθρα 23-29 περιγράφουν τα θέματα που αφορούν τη φοίτηση και την μη-προσμέτρηση απουσιών. Κυρίως το Άρθρο 24 “Απουσίες που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης”, περιγράφει τις περιπτώσεις τις διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την μη-προσμέτρηση συγκεκριμένων απουσιών. Για να δείτε μία επικαιροποιημένη έκδοση της εν λόγω απόφασης, επισκεφτείτε την σχετική ιστοσελίδα.

Επιπλέον για το σχολικό έτος 2023-2023, ισχύουν:

  • Η 05-01-2024/Φ1/1010 /ΓΔ4, που αφορά “απουσίες μαθητών/τριών λόγω COVID-19, για το σχολικό έτος 2023-2024”, και μπορείτε να τη δείτε επιλέγοντας εδώ, όπου περιγράφει τις περιπτώσεις τις διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την μη-προσμέτρηση συγκεκριμένων απουσιών.
  • Η 10-01-2024/Φ1/2572/Δ2, που αφορά “απουσίες μαθητών/τριών λόγω των εποχικών ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων”, και μπορείτε να τη δείτε επιλέγοντας εδώ, περιγράφει τις περιπτώσεις τις διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την μη-προσμέτρηση συγκεκριμένων απουσιών.

Όσοι γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν να προσκομίσουν επιπλέον σχετικά δικαιολογητικά, να τα καταθέσουν έγκαιρα μέχρι την Τετάρτη 15/05/2024 στο σχολείο, ώστε να πρωτοκολληθούν και να αξιολογηθούν στο σύνολό τους στην παιδαγωγική συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 17/05/2024.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ! (Τα σχόλια δημοσιεύονται μετά από έγκριση)