Ιστορικό του Σχολείου

Το 4ο Γενικό Λύκειο Ζωγράφου ιστορικά συνδέεται με τo σχολικό κτίριο που σήμερα στεγάζει το 3ο Γενικό Λύκειο Ζωγράφου στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 3. Το διδακτήριο μισθώθηκε το 1965 από το ΥΠΕΠΘ και λειτούργησε ως Γυμνάσιο Θηλέων Ζωγράφου. Με το Β. Δ. 417/72, ΦΕΚ 114 τ. Α΄, «προς αποσυμφόρησιν του υπάρχοντος Γυμνασίου Θηλέων, όπερ μετονομάζεται εις Α’ Γυμνάσιον Θηλέων Ζωγράφου», ιδρύεται το (εξατάξιο) Β’ Γυμνάσιο Θηλέων Ζωγράφου.

Με  τον Ν.309/76 (ΦΕΚ 100/76, τ.Α’) «Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως», «οι τάξεις Δ, Ε, και ΣΤ’  των ημερήσιων εξαταξίων Γυμνασίων..… συγκροτούν αυτοδικαίως τα κατά την έννοιαν του παρόντος νόμου Λύκεια». Το 1979 με την απόφαση Δ/28516 του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 714/79, τ. Β΄) που αφορούσε τη μετατροπή των σχολείων της μέσης εκπαίδευσης σε μικτά, το Α΄ Γυμνάσιο Θηλέων μετονομάζεται σε 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου και το Β΄ Γυμνάσιο Θηλέων σε 4ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, ενώ με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η μετονομασία των αντίστοιχων Λυκείων, οπότε το Β΄ Λύκειο Θηλέων Ζωγράφου γίνεται 4ο Λύκειο Ζωγράφου. Τα σχολεία αυτά λειτουργούν στον ίδιο χώρο με εναλλασσόμενο ωράριο.

Κατά το έτος 1993, με την 5820/21-9-93 απόφαση του Νομάρχη Αθήνας τα 4ο Γυμνάσιο και 4ο Λύκειο Ζωγράφου μεταστεγάστηκαν σε νέο διδακτήριο (Γρηγορίου Αυξεντίου 174 και Βακτριανής 99, στα Ιλίσια), όπου και λειτουργούν μέχρι σήμερα. Από το 1997 (Ν. 2525/1997) το 4ο Λύκειο Ζωγράφου μετονομάζεται σε 4ο Ενιαίο Λύκειο Ζωγράφου και από το 2006 (Ν.3475/2006) σε 4ο Γενικό Λύκειο Ζωγράφου.

Επιμέλεια: Μαρία Μπακρισιώρη

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ! (Τα σχόλια δημοσιεύονται μετά από έγκριση)

Αρέσει σε %d bloggers: