Ετικέτα: Σχολικό Έτος 2021-2022

0

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.152/ 148604/ Α5/30-11-2022 Εγκύκλιο, οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις που ενδιαφέρονται για να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024,...

0

Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων των Επαναληπτικών Εξετάσεων και της ειδικής κατηγορίας Ελλήνων του εξωτερικού για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Η υγειονομική εξέταση και η πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων των Επαναληπτικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και της ειδικής κατηγορίας Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.,...

0

Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ – ΕΠΑΛ 2022

Επισυνάπτονται τα εξής Έγγραφα: Πρόγραμμα Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022 – Ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ. Εξεταστικά κέντρα – Κατανομή των υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων – Εξεταστικά κέντρα...

0

Ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ) και παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) 2022

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ. και Π.Μ.Δ) έτους 2022 ξεκινούν από την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 και λήγουν τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022....