Εξεταστέα ύλη Φυσικής Β΄και Γ΄ Λυκείου

Για την εξεταστέα ύλη στα μαθήματα Φυσική Γενικής Παιδείας Β΄Λυκείου Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β΄Λυκείου Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄Λυκείου (μόνο για όσους δίνουν ενδοσχολικές εξετάσεις) ακολουθείστε το σύνδεσμο.