Μηνιαίο αρχείο: Μάϊος 2021

0

Ενημέρωση για τη συμμετοχή υποψηφίων στις εξετάσεις των Σχολών Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Επισυνάπτονται τα ενημερωτικά έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις...

0

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΓΕΛ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟ 4777/2021

Επισυνάπτονται ενημερωτικά έγγραφα για την εισαγωγή υποψηφίων στα ΑΕΙ και στις στρατιωτικές, αστυνομικές σχολές κλπ., μέσω πανελλαδικών εξετάσεων με βάση τον Ν.4777/2021(Α΄ 25). Ενημέρωση των υποψηφίων για το σύστημα εισαγωγής Ν. 4777/2021. ΦΕΚ 774_...

0

Πρόγραμμα Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων – Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ

Επισυνάπτονται ενημερωτικά έγγραφα για την εισαγωγή υποψηφίων σε τμήματα στα οποία απαιτείται η εξέτασή τους σε ειδικά μαθήματα και στα Τ.Ε.Φ.Α.Α (Φ.253.2/60008/Α5/27-5-2021 Υπουργική Απόφαση) Δελτίο Τύπου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων έτους...

0

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr) η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ. Οι...

0

Ένα έντυπο για εφήβους στην περίοδο της πανδηµίας COVID-19

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 24/06-05-2021 του Δ.Σ) σας επισυνάπτουμε το παρακάτω έντυπο για εφήβους στην περίοδο της πανδημίας COVID-19 με τίτλο «Επιλέγω τις διαδρομές μου γιατί… Υπάρχει λόγος». Το...