Μηνιαίο αρχείο: Οκτώβριος 2021

0

Επέτειος του ΟΧΙ

«Τα θεμέλιά μου στα βουνά και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στον ώμο τους και πάνω τους η μνήμη καίει άκαυτη βάτος» (Οδυσσέας Ελύτης Άξιον Έστί)

0

4o ΓΕΛ Ζωγράφου: Πρώτη Συνάντηση Εργασίας Erasmus+ KA229 στην Κροατία

Το 4o ΓΕΛ Ζωγράφου συμμετείχε σε μικρής διάρκειας δραστηριότητα κατάρτισης προσωπικού (short-term joint staff training event) που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA229 με τίτλο “ EuroDigiCultHer” (κωδικός αριθμός 2020-1-HR01-KA229-077731_4)  και έλαβε χώρα...

0

Ορισμός Σημαιοφόρου και Παραστατών για το σχολικό έτος 2021-2022

Στο Γραφείο του 4ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου, σήμερα 25 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.35, συνήλθε σε συνεδρίαση ο Σύλλογος των Διδασκόντων, ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του Διευθυντή κ. Γεωργίου...

0

Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για τα ΓΕΛ

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 4677 Β ́/2021 δημοσιεύτηκε η Φ.251/126826/Α5 (ΑΔΑ: 9ΟΙΦ46ΜΤΛΗ-8ΨΛ) Υπουργική απόφαση με θέμα «Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό...

0

Συμμετοχή μαθητών/μαθητριών της Γ΄ Λυκείου σε πτήση με ελικοφόρα πτητικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας

Η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον Προστάτη της Αρχάγγελο Μιχαήλ, προγραμματίζει, το Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, εκδήλωση που θα περιλαμβάνει πτήσεις μαθητών/τριών της Γ ́ Τάξης...

0

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2021-2022

Σας επισυνάπτουμε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στις σχολές, τα Τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α-Τ.Ε.Φ.Α.Α, για...