Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της Ιστοσελίδας

Λόγω αναβάθμισης των server φιλοξενίας της ιστοσελίδας μας, θα υπάρξει δυσλειτουργία ή / και διακοπή πρόσβασης στο διάστημα από 17/09/2017 και ώρα 07:00μ.μ. έως 18/09/2017 και ώρα 07:00π.μ. Στο διάστημα αυτό δεν θα είναι...