Ημερήσιο αρχείο: Μάρτιος 6, 2018

0

Νέες διατάξεις για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Νόμος 4521 Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 38Α/2-3-2018) Τα σχετικά με τα Γενικά Λύκεια άρθρα Άρθρο 18 Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4452/2017 (A’ 17)...

0

Προγραμματισμός για την υποβολή Αίτησης – Δήλωσης των υποψηφίων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

(εγκύκλιος Φ251/ 37734  /Α5 /5  –  3 – 2018 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των...