Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής-Δήλωση Προτίμησης μαθητών/τριών

(Έγγραφο 68762/ΓΔ4/2-5-2018 του Υπουργείου Παίδειας, Έρευνας & Θρησκευμάτων) Σε συνέχεια του με αρ. 67181/ΓΔ4/27-4-2018 εγγράφου μας και ενόψει της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής-Δήλωσης Προτίμησης μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2018-19, παρακαλούμε να διανεμηθεί στους γονείς/κηδεμόνες...