Ενημέρωση για το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Παν. Πελοποννήσου στην Πάτρα – Σπουδές & Προοπτικές

Με αφορμή την έγκριση του διπλώματος πενταετούς διάρκειας σπουδών που χορηγεί το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως  ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου – integrated master  (υπουργική απόφαση 78075/Ζ1/30.06.2021), θα θέλαμε να...