ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ (γεννηθέντων το 2004)

Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2025 (γεννημένοι το έτος 2004) που δεν απογράφηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος (02//2022 μέχρι 31/03/2022) υποχρεούνται να καταθέσουν, έστω και εκπρόθεσμα, το συντομότερο δυνατόν το Δελτίο Απογραφής τους. Δείτε...