Διδασκαλία μαθήματος για τη λήψη αποφάσεων (Decision Making), Erasmus +

        Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA219, οι μαθήτριες Θάλεια Καλογεροπούλου (Β1), Βίβιαν Πηλάκη (Β3) και Νεφέλη Σκεπετζάκη (Γ4) δίδαξαν την ενότητα Decision Making στους μαθητές του τμήματος Β1.
Οι στόχοι του μαθήματος ήταν να περιγράψουν τη φύση των αποφάσεων κατά την εφηβική ηλικία, να καθορίσουν τον ορισμό του Decision Making, να συνειδητοποιήσουν τις προϋποθέσεις που οδηγούν σε σωστές αποφάσεις, να καθορίσουν ένα ολοκληρωμένο μοντέλο διαδικασίας και να βοηθήσουν τους μαθητές ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα των εκάστοτε αποφάσεών τους.
Μετά από την προβολή ενός εισαγωγικού βίντεο, ακολούθησε η παράθεση της θεωρίας και συζητήθηκαν οι σχετικοί παράγοντες που επηρεάζουν τους εφήβους στη λήψη αποφάσεων. Ακολούθησαν διαδραστικές δραστηριότητες όπως Μελέτη Περίπτωσης, Ερωτηματολόγιο και Συζήτηση υπό μορφή συνέντευξης.
Ως τελευταία δραστηριότητα, οι μαθητές παρακολούθησαν ένα βίντεο και διέδρασαν με τη μορφή του Role Play ώστε να αναπαράξουν μια συνθήκη προβλήματος και λήψης απόφασης, με βάση τα όσα διδάχθηκαν.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αρέσει σε %d bloggers: