Ύλη Ενδοσχολικών Εξετάσεων, Μαΐου-Ιουνίου 2019

Α΄Λυκείου

Αρχαία

ΚΕΙΜΕΝΟ

 • Ξενοφώντος Ελληνικά, Βιβλίο 2
  • Από πρωτότυπο: 
   • 1)  Κεφάλαιο 2, §1-4, §18-23
   • 2)  Κεφάλαιο 3, §52-56
  • Από μετάφραση:  Κεφάλαιο 3, §11-16
 • Θουκυδίδου Ιστορίαι, Βιβλίο 3
  • Από πρωτότυπο:  Κεφάλαια 71-74
  • Από μετάφραση:  Κεφάλαιο 82

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 • Ουσιαστικά Α΄, Β΄, Γ΄ Κλίσης
 • Επίθετα Β΄ Κλίσης
 • Αντωνυμίες: οὗτος-αὓτη-τοῦτο, ὃς-ἣ-ὃ, προσωπική
 • Ρήματα:   
  • εἰμί (Κλίση Ενεστώτα, Παρατατικού, Μέλλοντα)
  • Ενεργητική, Μέση, Παθητική φωνή φωνηεντόληκτων και αφωνόληκτων ρημάτων α΄ συζυγίας
  • Αόριστος β΄
  • Συνηρημένα ρήματα –άω, -έω
  • Αρχικοί χρόνοι:  ἂγω, ἂγομαι, γίγνομαι, εἰμί, ἒχω, λαμβάνω, λαμβάνομαι, λείπω, λείπομαι, λέγω, ὁράω-ῶ, πείθω, πείθομαι, πλέω, τυγχάνω

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

Υποκείμενο, Κατηγορούμενο, Αντικείμενο, Απαρέμφατο, Μετοχή, Επιθετικοί προσδιορισμοί, Εμπρόθετοι προσδιορισμοί, Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις

Άλγεβρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ  ΑΡΙΘΜΟΙ

2.2 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών

2.3 Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

2.4 Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

3.1 Εξισώσεις  1ου  Βαθμού

3.2 Η Εξίσωση  χν= α

3.3 Εξισώσεις 2ου  Βαθμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

4.1 Ανισώσεις 1ου Βαθμού

4.2 Ανισώσεις 2ου Βαθμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : Βασικές έννοιες των Συναρτήσεων

6.1 Η  Έννοια της Συνάρτησης

6.2 Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

6.3 Η Συνάρτηση  f(x)=αx+β

Γεωμετρία

30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ:

 •  3.1
 • 3.2  –  3.4  (εκτός των αποδείξεων των κριτήριων )
 • 3.5  (εκτός της απόδειξης )
 • 3.6  (εκτός των αποδείξεων των θεωρημάτων I,II )
 • 3.14  –  3.16

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ:

 • 4.1  –  4.2
 • 4.6

50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ:

 • 5.1   –  5.5
 • 5.6  (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος ΙΙΙ )
 • 5.7  (εκτός της απόδειξης )
 • 5.8  (πόρισμα όχι )
 • 5.9  –  5.11

Ιστορία

1. Ομηρική εποχή

σ. 76 (Την παρακμή… πολιτισμού), σ. 80-82 Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση (Η οικονομία…ελληνικών πόλεων – κρατών)

2. Αρχαϊκή εποχή

σ. 84 86 (Οι ερευνητές…πλαίσιο της πόλης-κράτους), σ. 89 -94  (Από τα μέσα του 8ου αι… ισονομία)

3. Κλασική εποχή

Κλασική εποχή, σ. 98-99 (Την περίοδο…δύναμη της Αθήνας), σ. 100 (Η Αθήνα…συμμαχία), σ. 100-103 (Η εποχή του Περικλή…στα Παναθήναια), σ. 105- 106 (Οι πόλεμοι…Δημοσθένης), σ. 107-108 (Η πανελλήνια ένωση…στον πατέρα του), σ. 109-112 (Το έργου του Μ. Αλεξάνδρου…παράδοση πολλών λαών)

4. Ελληνιστική εποχή

σ.127-129 Τα χαρακτηριστικά του ελληνιστικού κόσμου (Οικονομικά…τους κατοίκους της Αχαΐας), σ. 140-144, Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα, η γλώσσα, η θρησκεία, τα γράμματα (Οι πόλεις που ιδρύθηκαν…θρησκευτικός συγκρητισμός

5. Ρωμαϊκός κόσμος

σ.170-172,Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της (Η ρωμαϊκή παράδοση…το βασιλιά), σ. 172-174,Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας(Η περίοδος…κατώτερων αρχόντων) σ. 175-176,Η επικράτηση των Ρωμαίων (Η επικράτηση των Ρωμαίων…των κατακτημένων)

Νεοελληνική Γλώσσα

Ως εξεταστέα ύλη ορίζονται από το σχολικό εγχειρίδιο «Έκθεση-Έκφραση, τεύχος A΄» τα κεφάλαια:

Κεφάλαιο Α΄: Γλώσσα και Γλωσσικές ποικιλίες

II. Οι ποικιλίες της γλώσσας (σ. 19-35)

IV. Η δημιουργικότητα της Γλώσσας: οι λειτουργίες της γλώσσας (αναφορική- ποιητική) (σ. 42-45)

VII. Η οργάνωση του λόγου: η οργάνωση του λόγου και η πειθώ, η οργάνωση του λόγου και το επιχείρημα, η οργάνωση του λόγου και η αιτιολόγηση, η οργάνωση ευρύτερου κειμένου με αιτιολόγηση (σ. 67-69 και 71-79)

VIII. Θέματα για συζήτηση και έκφραση – έκθεση σχετικά με τη γλώσσα και τη γλωσσομάθεια (σ. 80-85)

Κεφάλαιο Β΄:  Λόγος

Προσχεδιασμένος προφορικός  λόγος, σ. 95

Θέματα για συζήτηση και έκφραση – έκθεση σχετικά με τον αναλφαβητισμό (σ. 103-105)

II. Διάλογος:

Ορισμός (σ. 106), 2. Προϋποθέσεις, 3. Λογοτεχνικός διάλογος (σ. 106-109)

Θέματα για συζήτηση και έκφραση – έκθεση σχετικά με το διάλογο (σ. 112-114)

Λεξιλόγιο (σ. 116-117)

Θέματα για συζήτηση και έκφραση – έκθεση σχετικά με την εφηβεία (νέοι, πρότυπα, χάσμα γενεών)

Θέματα για συζήτηση και έκφραση – έκθεση σχετικά με την αγάπη και τον έρωτα (σ. 118-130)

Κεφάλαιο Γ΄ : Περιγραφή

I. Γενικές παρατηρήσεις: 1. Μεθόδευση της περιγραφής (ενεργητική και παθητική σύνταξη), 2. Η γλώσσα της περιγραφής (κυριολεκτική και μεταφορική χρήση της γλώσσας),  (σ. 144-147)

II. Λεξιλογικές ασκήσεις (σ. 157-158)

IV. Οργάνωση του λόγου: παράγραφος με αναλογία (σ. 194-199)

Κεφάλαιο Δ΄:  Αφήγηση

I. Αφήγηση: ορισμός αφήγησης (σ. 202)

II. Περιγραφή και αφήγηση (σ.251-252)

Λεξιλόγιο σχετικό με τα θέματα για συζήτηση και έκφραση /έκθεση που ακολουθούν
Θέματα για συζήτηση και έκφραση – έκθεση σχετικά με το Κωμικό και τη σημασία του γέλιου (σ. 256-263)

III. Οργάνωση του λόγου – Συνοχή (σ. 264-269)

Νεοελληνική λογοτεχνία

Οι μαθητές εξετάζονται σε αδίδακτο κείμενο  (ποίημα, απόσπασμα από διήγημα ή μυθιστόρημα) ομοειδές ή ομόθεμο με τις παρακάτω ενότητες που έχουν διδαχθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς:

Α) Τα φύλα στη λογοτεχνία

Β) Παράδοση και μοντερνισμός στην ποίηση

Πολιτική Παιδεία

 • ΚΕΦ. 2.1.1,          2.1.2,          2.2
 • ΚΕΦ. 4.1.1,           4.1.2,           4.2.1,           4.5
 • ΚΕΦ.  6.1            6.3

Φυσική

 • Κεφ. 1.1: Απαιτούνται μόνο οι τύποι, για εφαρμογή σε ασκήσεις. Προτείνεται να μελετηθεί η περίληψη (σελ. 61-62)
 • Κεφ. 1.2: §§1.2.1 μέχρι και 1.2.7 (σελ. 75-90)
 • Κεφ. 1.3: μόνο §§1.3.1 μέχρι και 1.3.7 (σελ. 111-123) και 1.3.9 (σελ. 127-129)
 • Κεφ. 2.1: §§2.1.1 μέχρι και 2.1.4 (σελ. 163-174)
 • Και οι ερωτήσεις και ασκήσεις που αντιστοιχούν στην παραπάνω ύλη

Χημεία

 • Κεφ. 2: μόνο §§2.1 (σελ. 44-46) και 2.4 (σελ. 62-66)
  • Από τον πίνακα των πολυατομικών ιόντων (πίνακας 2.4, σελ. 63) να απομνημονευθούν μόνο τα: NO3, CO32-, SO42-, PO43-, OH, NH4+, CN, HCO3, MnO4
  • Από τον πίνακα των αριθμών οξείδωσης (πίνακας 2.5, σελ 64) να απομνημονευθούν μόνο οι αριθμοί οξείδωσης των: K, Na, Ag, Ba, Ca, Mg, Zn, Al, Fe, F, για το Η μόνο ο (+1), για το Ο μόνο ο (-2) και για τα Cl, Br, I μόνο ο (-1).
 • Κεφ. 3: μόνο από την §3.5 η ενότητα «Πώς συμβολίζονται οι χημικές αντιδράσεις» (σελ. 95-96) και η ενότητα «Μερικά είδη χημικών αντιδράσεων» (σελ. 99-105)
  • Δεν απαιτείται η απομνημόνευση της σειράς δραστικότητας μετάλλων και αμετάλλων, ούτε ο πίνακας αερίων και ιζημάτων (πίνακας 3.1, σελ. 103).
  • Στις αντιδράσεις εξουδετέρωσης δεν περιλαμβάνονται αντιδράσεις με όξινα και βασικά οξείδια
 • Κεφ. 4: §§4.1 μέχρι και 4.3 (σελ. 127-146)
 • Και οι ερωτήσεις και ασκήσεις που αντιστοιχούν στην παραπάνω ύλη

Β΄Λυκείου

Βιολογία

 • Κεφάλαιο    1.2
  • (σελίδες  20 – 25 )
  • (σελίδες  28 – 30 )
  • (σελίδες  32 – 33 )
  • (σελίδες  36 – 38 )
 • Κεφάλαιο    4.1             
  • (σελίδα  122 )
 • Κεφάλαιο    4.2             
  • (σελίδες  123 – 130 )
 • Κεφάλαιο    4.3             
  • (σελίδες  134 – 138 )
  • (σελίδες  140 – 145 )

Καθώς και οι ερωτήσεις και ασκήσεις που αντιστοιχούν στην παραπάνω ύλη

Οι σελίδες με κίτρινο μπλε ή πράσινο φόντο καθώς και τα ένθετα δεν περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη

Ιστορία

Κεφάλαιο Ι Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843)

 • σ. 12-14, Ενότητα . Εσωτερική αναδιοργάνωση, . εξελληνισμός του κράτους,
 • σ.17-18, Ενότητα 4. Οι αραβικές κατακτήσεις και οι συνέπειές τους από: «Οι αραβικές κατακτήσεις έθεσαν τέρμα…μικρασιατικών πληθυσμών»,
 • σ. 19-21, Ενότητα 5. Η εικονομαχία,
 • σ. 26-28, Ενότητα . Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης, . Το πρόβλημα των δύο αυτοκρατοριών.

Κεφάλαιο ΙΙ. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της εικονομαχίας ως το σχίσμα των δύο εκκλησιών (843-1054)

 • σ. 36-37, Ενότητα 3. Κοινωνία,
 • σ. 38-39, Ενότητα . Η διοίκηση, . Οι σχέσεις κράτους- εκκλησίας,
 • σ. 45 -46, Ενότητα 5στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών,
 • σ. 48-49, Ενότητα 7 Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας.

Κεφάλαιο ΙΙΙ. Από το σχίσμα των δύο εκκλησιών ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους (1054- 1204)

 • σ. 53-54, Ενότητα 2β. Ο στρατός και ο θεσμός της πρόνοιας,
 • σ. 59-61, Ενότητα 5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη,
 • σ. 65, Ενότητα . Οι αιτίες,
 • σ. 68-69, Ενότητα 7ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους.

Κεφάλαιο IV. Η λατινοκρατία και η Παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση.

 • σ. 83-84, Ενότητα 6β. Η οργάνωση του κράτους των Οθωμανών,
 • σ. 85-87, Ενότητα 7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης,
 • σ. 88-90, Ενότητες. Η κρίση της φεουδαρχίας και . Η συγκρότηση κρατών και η αιχμαλωσία της Αβινιόν.

Κεφάλαιο VΙ. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις ανακαλύψεις των νέων χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648)

 • σ. 114, Ενότητα 1. Από το Μεσαίωνα στους Νέους Χρόνους.
 • σ. 115, Ενότητα 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός από: «Παρόλο που ο όρος…νεότερου πολιτισμού της».
 • σ. 115-119, Ενότητα 2α. Οι νέοι δρόμοι δημιουργίας, . Το κίνημα του ανθρωπισμού (Η ρήξη με το Μεσαίωνα, Ο καθολικός άνθρωπος), . Η τυπογραφία και η διάδοση της Αναγέννησης και του Ανθρωπισμού,
 • σ. 120-121, . Προς αναζήτηση νέων δρόμων, 3β. Οι πρόοδοι στη ναυσιπλοΐα.

Νεοελληνική Γλώσσα

 1. Η Είδηση: σελ. 14-65
 2. Βιογραφικά είδη: σελ. 77-79, 82-83, 95-97, 114-115, 119-134
 3. Παρουσίαση – Κριτική: σελ. 226-233
 4. Σημειώσεις – Περίληψη: σελ. 248, 262-273, 280-286

Νεοελληνική λογοτεχνία

Οι μαθητές εξετάζονται σε αδίδακτο λογοτεχνικό κείμενο (ποίημα ή διήγημα ή απόσπασμα από μυθιστόρημα ή θεατρικό έργο).

Από το σχολικό εγχειρίδιο «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Τεύχος» ως εξεταστέα ύλη ορίζονται τα κεφάλαια:

 • Νέα Αθηναϊκή Σχολή (σελ. 8-16)
 • Πρώτη δεκαετία του Μεσοπολέμου (σελ. 171)
 • Νεότερη ποίηση (σελ. 194-198).

Άλγεβρα (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Ιδιότητες Συναρτήσεων

 • 2.1 Μονοτονία – Ακρότατα -Συμμετρίες  Συνάρτησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο : Τριγωνομετρία

 • 3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες
 • 3.3  Αναγωγή  στο 1ο Τεταρτημόριο
 • 3.4  Οι τριγωνομετρικές  Συναρτήσεις
 • 3.5  Βασικές Τριγωνομετρικές  Εξισώσεις
 • 3.6 Τριγωνομετρικοί  Αριθμοί  Αθροίσματος  Γωνιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο : Πολυώνυμα-Πολυωνυμικές Εξισώσεις

 • 4.1 Πολυώνυμα
 • 4.2 Διαίρεση Πολυωνύμων
 • 4.3 Πολυωνυμικές Εξισώσεις  και ανισώσεις
 • 4.4 Εξισώσεις  και Ανισώσεις που ανάγονται σε Πολυωνυμικές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο : Εκθετική και Λογαριθμική Συνάρτηση

 • 5.1  Εκθετική  Συνάρτηση (εκτός των  υποπαραγράφων:
  • ‹‹Δυνάμεις με ρητό εκθέτη,‹‹ Δυνάμεις με άρρητο εκθέτη ››
  • ‹‹ Ο αριθμός  e ››, ‹ ‹Ο νόμος της εκθετικής μεταβολής ››)
 • 5.2 Λογάριθμοι
 • 5.3 Λογαριθμική Συνάρτηση

Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών)

 • Ενότητα 1 (Δημοκρατία )
 • Ενότητα 2 (Πολίτης και Δικαιώματα )
 • Ενότητα 11 (Δίκαιο και Παραβατικότητα)

Αρχαία Ανθρωπιστικών Σπουδών

Α) Διδαγμένο κείμενο: από το βιβλίο «Ρητορικά Κείμενα» της Β΄ τάξης

Εισαγωγή

 • 1) σ. 15-20
  • Κεφ. Ε´  Τα είδη του ρητορικού λόγου
  • Κεφ. Στ´ Τα μέρη του ρητορικού λόγου
 • 2) σ. 79-80
  • Εισαγωγή στο Λόγο Ὑπέρ Μαντιθέου

Κείμενο

 • Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου
  • § 4-12 και § 18-19

B) Αδίδακτο κείμενο

Γραμματική

 • Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων
 • Αντωνυμίες: προσωπική, δεικτική (οὗτος-αὕτη-τοῦτο), αναφορικές (ὅς-ἥ-ὅ και ὅστις-ἥτις-ὅ,τι), ερωτηματική (τίς –τί) και αόριστη (τίς- τί).
 • Η κλίση του λύω-λύομαι
 • Παθητικός μέλλοντας και αόριστος α΄ και β΄.
 • Αόριστος β΄    
 • Υγρόληκτα και ενρινόληκτα ρήματα.
 • Συνηρημένα σε –άω, -ήω και σε –έω.
 • Η κλίση των ρημάτων ἵστημι-ἵσταμαι και τίθημι-τίθεμαι.

Συντακτικό

 • Αντικείμενο
 • Κατηγορούμενο
 • Απρόσωπη σύνταξη
 • Απαρέμφατο
 • Μετοχές
 • Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις
 • Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις: αιτιολογικές, τελικές, χρονικές, συμπερασματικές, υποθετικές (υποθετικοί λόγοι).

Αρχικοί χρόνοι ανώμαλων ρημάτων:

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών Ανθρωπιστικών Σπουδών

 • Κεφάλαιο 1ο : 1.1 ,1.2
 • Κεφάλαιο 2ο :
  • Α : 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9,  2.10
  • Β : 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
 • Κεφάλαιο 3ο : 3.1, 3.4, 3.5, 3.6
 • Κεφάλαιο 4ο : 4.3, 4.4, 4.5

Μαθηματικά Θετικών Σπουδών

Σελίδες 41 έως 113

Φυσική Θετικών Σπουδών

 • Κεφ. 1: §§1-1 μέχρι και 1-3 (σελ. 8-18)
 • Κεφ. 2: όλο, δηλαδή §§2-1 μέχρι και 2-7 (σελ. 39-57)
 • Κεφ. 5: μόνο §§5-6 μέχρι και 5-8 (σελ. 155-162), §§5-9 μέχρι και 5-10 (σελ. 166-168 και 170)
 • Και οι ερωτήσεις και ασκήσεις που αντιστοιχούν στην παραπάνω ύλη

Γ ΄Λυκείου

Βιολογία

ΚΕΦ. 1           

 • σελ. 9-11 (όχι οι «Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών»)
 • σελ. 23-26
 • σελ. 31-34 «Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας»
 • σελ. 39-40 «Τύποι ανοσίας»

ΚΕΦ. 2           

 • σελ. 69-77
 • σελ. 101-104 (όχι «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου»)

ΚΕΦ. 3           

 • σελ. 119-123 (όχι «Η θεωρία του Λαμάρκ»)
 • σελ. 132-133 («Οι παράγοντες που διαμορφώνουν την εξελικτική πορεία»)

Ιστορία

Από το βιβλίο «Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα) της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ (1815-1871)

 1. Το Συνέδριο Ειρήνης της Βιέννης (1814-1815) (σ. 9-12)
 2. Τα εθνικά και φιλελεύθερα κινήματα στην Ευρώπη (σ. 13-15)
 3. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821:
  Ο χαρακτήρας της Ελληνικής Επανάστασης (σ. 16)
  Η έκβαση της Επανάστασης (σ. 31-33)
 4. Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του (1830-1881) (σ. 34-37)
 5. Η Βιομηχανική Επανάσταση (σ. 41-43)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ (1871-1914)

 1. Η ακμή της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας (σ. 53-56)
 2. Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας (σ. 60-62)
 3. Εθνικά κινήματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (σ. 63-67)
 4. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913) (σ. 68-73)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : Ο Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ (σ.75-93)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

 1. Η δεκαετία 1920-1930 (σ. 97100)
 2. Εσωτερικές εξελίξεις στην Ελλάδα (1923-1930) (σ. 101-103)
 3. Η διεθνής οικονομική κρίση και οι συνέπειές της (σ. 104-105)
 4. Η Ελλάδα κατά την κρίσιμη δεκαετία 1930-1940 (σ. 106-108)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

1. Προς νέα ένοπλη αναμέτρηση (σ. 111-114)

3. Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η Εθνική Αντίσταση (σ. 118-124)

5. Τα εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας- Το ολοκαύτωμα- Συνέπειες Β΄ Παγκοσμίου (σ. 129-133)

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : Διαφορικός Λογισμός

 • 1.1 Συναρτήσεις.
 • 1.2 Έννοια της Παραγώγου.
 • 1.3 Παράγωγος Συνάρτησης.
 • 1.4 Εφαρμογές των Παραγώγων, εκτός της υποπαραγράφου Το Κριτήριο της Δεύτερης  Παραγώγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 : Στατιστική

 • 2.3 Μέτρα Θέσης  και  Διασποράς. Εκτός
  •  Διάμεσος σε Ομαδοποιημένα Δεδομένα.
  • δ) Εκατοστημόρια (Pk).
  • Εκατοστημόρια σε Ομαδοποιημένα Δεδομένα.
  • ε) Επικρατούσα Τιμή ( Μ0).
  • Επικρατούσα Τιμή σε Ομαδοποιημένα Δεδομένα.
  • β) Ενδοτεταρτημοριακό  Εύρος (Q).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 : Πιθανότητες

 • 3.1  Δειγματικός Χώρος-Ενδεχόμενα.
 • 3.2  Έννοια της Πιθανότητας.    

Νεοελληνική Γλώσσα

Από το σχολικό εγχειρίδιο «’Εκθεση – Έκφραση, τεύχος Γ’»  (αναθεωρημένη έκδοση) ορίζονται ως εξεταστέα ύλη τα παρακάτω κεφάλαια:

Κεφ.1 : Η ΠΕΙΘΩ

 • ΕΚΤΟΣ εξεταστέας ύλης οι σελίδες 46 -57 (Η πειθώ στη διαφήμιση)  58 – 63 (Η πειθώ στο δικανικό λόγο), 64 – 79 (Η πειθώ στον πολιτικό λόγο).

ΚΕΦ. 2 :ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

 • ΕΚΤΟΣ εξεταστέας ύλης οι σελίδες  130 – 141,    148 – 152,    155 – 157,    164 – 174,    192 – 198.

ΚΕΦ. 3 : ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

 • ΕΚΤΟΣ εξεταστέας ύλης οι σελίδες   213 – 219,    231 – 247

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ

Νεοελληνική λογοτεχνία

Αντικείμενο εξέτασης η μεταπολεμική ποίηση και πεζογραφία.

Να μελετηθούν:

α)από το σχολικό εγχειρίδιο «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, τεύχος Γ’»   οι σελίδες:

 • 8-10 (Πρώτη μεταπολεμική γενιά)
 • 11-12 (Δεύτερη μεταπολεμική γενιά)
 • 149 -150 (Τάσεις της μεταπολεμικής πεζογραφίας, ρεαλισμός, κοινωνικοί και πολιτικοί προβληματισμοί)
 • 152 (Η ρεαλιστική γλώσσα)

β) αφηγηματικές τεχνικές – αφηγηματικοί τρόποι, αξιοποίηση σχημάτων λόγου και εκφραστικών μέσων.


Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αρέσει σε %d bloggers: