Υποβολή μόνο από μαθητές της Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2021

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 5158 Β ́/21-11- 2020, η έναρξη της διαδικασίας υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης (Α-Δ) υποψήφιων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα γίνεται πλέον εντός του μήνα Νοεμβρίου του σχολικού έτους, κατά το οποίο ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί τη συμμετοχή του/της στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ του 2021, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, η Αίτηση-Δήλωση θα υποβληθεί πρώτα μόνο από τους μαθητές/ριες τελευταίας τάξης ΓΕΛ και σε επόμενο στάδιο από τους αποφοίτους.

Ως προθεσμία για την υποβολή της ορίζεται το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 25 Νοεμβρίου έως και Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.

Γενικές Οδηγίες

Η Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις υποβάλλεται/ αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από τους μαθητές/ριες στα Λύκεια. Ο υποψήφιος κατεβάζει και αποθηκεύει στον υπολογιστή του το υπόδειγμα της Α-Δ (Α-Δ Υποψηφίου-μόνο μαθητής/ρια), συμπληρώνει (μόνο τα γκρι στοιχεία) με όποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου διαθέτει και αποστέλλει την αίτηση ηλεκτρονικά (με e-mail) και χωρίς δικαιολογητικά, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία (από 25 Νοεμβρίου έως και 30 Νοεμβρίου) στο Λύκειο στο οποίο φοιτά.

Παρακαλούνται οι μαθητές του Σχολείου μας να αναγράφουν στον τίτλο του ηλεκτρονικού μηνύματος: το τμήμα και το ονοματεπώνυμό τους καθώς και την ένδειξη αίτηση πανελλαδικών εξετάσεων και να το αποστείλουν στο email: mail@4lyk-zograf.att.sch.gr.

Με την Αίτηση – Δήλωση ο/η μαθητής/ρια δηλώνει:
α) Την Ομάδα Προσανατολισμού στα τέσσερα (4) μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά, για να έχει πρόσβαση σε 1 συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο
β) Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί
γ) Αν επιθυμεί να είναι υποψήφιος/α:
– για Στρατιωτικές Σχολές/Αστυνομικές Σχολές/Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας/Σχολές του Λιμενικού Σώματος. Τις Σχολές αυτές δεν έχουν δικαίωμα να τις δηλώσουν οι υποψήφιοι/ες με τα εσπερινά ΓΕΛ.
– για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
– για τα ΤΕΦΑΑ.
Η δήλωση για το στοιχείο γ) δεν είναι δεσμευτική, πλην των ΤΕΦΑΑ, η δήλωση για τα οποία είναι υποχρεωτική. Όμως για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού απαιτείται να υποβάλει και αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθεί ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Επισημαίνεται ότι για να είναι υποψήφιος/α για τις Σχολές αυτές θα πρέπει να τις δηλώσει και στο Μηχανογραφικό του Δελτίο.

Όσοι ενδιαφέρονται για τα τρία μουσικά Τμήματα, συμπληρώνουν και αποστέλλουν επιπλέον την Αίτηση -Δήλωση ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ), αφού διαβάσουν και τον κατάλογο μουσικών οργάνων.

Οι μαθητές/ριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες υποβάλλουν/αποστέλλουν την Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις από 25 ως 30 Νοεμβρίου στο Λύκειό τους, χωρίς δικαιολογητικά, όπως όλοι οι μαθητές. Σε μεταγενέστερο χρόνο που θα γνωστοποιηθεί με νεότερη εγκύκλιο από την υπηρεσία μας, αυτοί οι μαθητές θα υποβάλουν στα Λύκειά τους επιπλέον αίτηση η οποία θα εκφράζει την επιθυμία τους για προφορική ή γραπτή εξέταση κατά περίπτωση καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά

Οι μαθητές/ριες ΓΕΛ – πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις θα πρέπει να πιστοποιηθούν από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α ́). Για την διαδικασία αυτή θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος από την υπηρεσία μας. Οι υποψήφιοι/ες αυτοί υποβάλλουν απευθείας διαφορετικό μηχανογραφικό δελτίο για το 5% των θέσεων εισακτέων με κριτήριο το βαθμό του απολυτηρίου τους, το οποίο ούτως ή άλλως αποκτάται ενδοσχολικά, για όλους τους μαθητές/ριες. Αν ωστόσο κάποιος από τους μαθητές/ριες με σοβαρές παθήσεις επιθυμεί τη συμμετοχή του και στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλει Αίτηση-Δήλωση και συμμετέχει κανονικά και στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Στου συνδέσμους που παρατίθενται στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε όλα τα χρήσιμα αρχεία:

Α-Δ ΓΕΛ 1 σελίδα για υποβολή (Αίτηση-Δήλωση Υποψηφίου)

Α-Δ ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΕΛ για υποβολή (Αίτηση – Δήλωση για Μουσικά Τμήματα)

Πίνακας με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και τους συντελεστές βαρύτητας

Οδηγίες για την Αίτηση – Δήλωση

Κατάλογος Μουσικών Οργάνων

Εγκύκλιος Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αρέσει σε %d bloggers: