Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-23

Ενόψει της λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής των μαθητών/τριών στα Δημόσια Ημερήσια ΓΕ.Λ., για το σχολικό έτος 2022-2023, θα πρέπει να γίνει έλεγχος των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα myschool, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα.

Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Β’ και Γ’ τάξης του Σχολείου μας να συμπληρώσουν και να καταθέσουν το υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης, που επισυνάπτεται, στο Γραφείο του Σχολείου το διάστημα από Δευτέρα 23 Μαΐου έως και Παρασκευή 27 Μαΐου 2022.

Η συγκεκριμένη Υ.Δ. θα πρέπει να συμπληρωθεί και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες, εφόσον υπάρχουν. Ο γονέας/κηδεμόνας που θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση (κηδεμόνας e-εγγραφές) θα συμπληρώσει στην Υπεύθυνη Δήλωση το πεδίο 3α και ο έτερος κηδεμόνας θα επιλέξει στη δική το πεδίο 3β. Και στις δυο Υ.Δ. θα πρέπει να ταυτίζεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση των στοιχείων από τον/τη γονέα/κηδεμόνα που θα συμπληρώσει το πεδίο 3α στην Υπεύθυνη Δήλωση, καθώς θα πρέπει στο συγκεκριμένο πεδίο να συμπληρώσει ακριβώς τα στοιχεία του/της όπως εμφανίζονται στο taxisnet.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Υ.ΠΑΙ.Θ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αρέσει σε %d bloggers: