Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ᾽ αρ. 3107791/ΓΔ4/06-09-2022 Υ.Α. για το σχολικό έτος 2022-2023 η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων των μαθητών/ τριών της Γ’ τάξης Λυκείου περιλαμβάνει τα εξής πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα: 1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη /Γνώση.

Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Γ’ τάξης που σκοπεύουν να εξεταστούν σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα και επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν άμεσα στο email του Σχολείου (mail@4lyk-zograf.att.sch.gr) την Αίτηση- Δήλωση μαθημάτων Ενισχυτικής διδασκαλίας, ώστε το Σχολείο να ενημερώσει τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα μεριμνήσει για τη συγκρότηση τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας. Εφόσον οι μαθητές/τριες είναι ενήλικες, μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι/ες αίτηση/δήλωση για το/τα ειδικό/ά μάθημα/μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Επισυνάπτονται:

Αίτηση – Δήλωση μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας

Φ.Ε.Κ. «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αρέσει σε %d bloggers: