Εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 (Β΄ 897) υπουργική απόφαση με θέμα: “Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.”

Επισημαίνονται τα εξής:

Α.  Οι αιτήσεις και οι σχετικές αξιολογικές εκθέσεις, αποφάσεις, γνωματεύσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά που αναφέρονται στις περ. Α, Β και Γ ii) του άρθρου 1 υποβάλλονται στον Διευθυντή του οικείου Λυκείου το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης- Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις κάθε έτους. Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2023 μπορούν να υποβληθούν έως τέλος Ιανουαρίου 2023.

Β.  Σε περίπτωση γραπτώς εξεταζόμενου/-ης υποψηφίου/-ίας

●  στο φάσμα του αυτισμού που όμως εξετάζεται γραπτώς

●  με ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και άνω

●  με προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός)

●  με προβλήματα επιληψίας

που εξετάζεται στο ίδιο Εξεταστικό Κέντρο με τους υπόλοιπους γραπτώς εξεταζόμενους υποψηφίους αλλά σε ξεχωριστή αίθουσα και που επιθυμεί να του/της παρασχεθεί παράταση χρόνου (η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 λεπτά), δύναται να υποβάλει σχετικό αίτημα στον Διευθυντή/στη Διευθύντρια του οικείου Λυκείου εντός της προθεσμίας υποβολής της αίτησης-δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις κάθε έτους. Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2023 μπορούν να υποβληθούν σχετικά αιτήματα έως τέλος Ιανουαρίου 2023. Ο Διευθυντής/η Διευθύντρια κάθε Λυκείου αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποστείλει τις εν λόγω αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά, συνολικά, στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία στη συνέχεια θα τα αποστείλει στο οικείο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) προκειμένου να παρασχεθεί η παράταση χρόνου.

Δείτε αναλυτικά:

ΦΕΚ 6864/Β/29-12-2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Φ.251/ 2843 /Α5/12/01/2023

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αρέσει σε %d bloggers: