Εγκύκλιος πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων Γενικού Λυκείου και συντελεστές βαρύτητας

Η με αριθμ. πρωτ. Φ251/177456/Α5/5-11-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας μας αναφορικά με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου, καθώς και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας ανά Ομάδα Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο, όπως αυτά ισχύουν στα πλαίσια του Νέου Συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Επίσης τη με αριθμ. πρωτ. Φ253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995-Β’) σχετική Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 7ΣΩ645ΦΘ3-Β1Κ).

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αρέσει σε %d bloggers: