Ύλη Ενδοσχολικών Εξετάσεων, Μάιος-Ιούνιος 2016

Δείτε την ύλη των ενδοσχολικών εξετάσεων, σε μαθήματα του σχολείου μας για τις εξετάσεις Μάιος – Ιούνιος 2016.

Α Λυκείου

Αρχαία ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Β. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΟΛΟΡΟΥ ΑΛΙΜΟΥΣΙΟΣ
1. Η ζωή του (σελ. 18-19)
2. Το έργο του. Ενδιαφέροντα και ιδέες
α) Η σημασία του πολέμου (σελ. 19)
β) Η έρευνα του παρελθόντος (σελ. 19-20)
γ) Τα βαθύτερα αίτια του πολέμου (σελ. 20, έως «τυπικά μόνον ήταν ανεξάρτητα»)
δ) Το πρότυπο του ηγέτη (σελ. 21-22)
ε) Ο υπεύθυνος πολίτης (σελ. 22)
3. Μέθοδος
α) Δημηγορίες (σελ. 24-25)
β) Χρονολογική ακρίβεια (σελ. 25)
Γ. ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΡΥΛΛΟΥ ΕΡΧΙΕΥΣ

1. Η ζωή του (σελ. 29-30)
2. Το έργο του. Ενδιαφέροντα και ιδέες
α) Τα πρότυπά του (σελ. 30)
β) Συγγραφική παραγωγή (σελ. 30)
γ) «Ο Ξενοφών, παρά το θαυμασμό του…συμφοράς τους στα Λεύκτρα» (σε. 31-32)
ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφώντος Ελληνικά, Βιβλίο 2
Από πρωτότυπο: 1) Κεφάλαιο 1, §25-32
2) Κεφάλαιο 2, §3-4, §18-23
3) Κεφάλαιο 3, §50-53
Από μετάφραση: 1) Κεφάλαιο 3, §11-16
2) Κεφάλαιο 4, §1-17
Θουκυδίδου Ιστορίαι, Βιβλίο 3
Κεφάλαια 70-74
Αγγλικά  AII YOU NEED B2+: pp 1-29
Άλγεβρα  Σελίδες: 19-39, 61-114, 159-165
Βιολογία
 • Κεφ. 1: σελ. 9 – 13
 • Κεφ. 3: σελ. 43 – 55, σελ. 64 – 67
 • Κεφ. 9: σελ. 139 – 140, σελ. 150 – 155, σελ. 162 – 164
 • Κεφ. 10: σελ. 171 – 173 (όχι τις ειδικές αισθήσεις της σελίδας 173)
 • Κεφ. 11: σελ. 191 – 193 (όχι αδένες σελ 193, από σελίδα 193 μόνο την εικόνα 11.3)
 • Κεφ. 12: σελ. 203-205, σελ. 210-211, σελ. 219, σελ. 222, σελ. 224-227
 • Το εξής κείμενο: ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΡΕΜΙΑΣ-ΝΕΥΡΙΚΗ ΩΣΗ. Όταν ένα νευρικό κύτταρο ηρεμεί (δηλαδή δεν παράγει και δεν μεταβιβάζει μηνύματα), μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής επιφάνειας της μεμβράνης του, καταγράφεται μια συγκεκριμένη διαφορά δυναμικού, που ονομάζεται δυναμικό ηρεμίας. Στην περίπτωση που το νευρικό κύτταρο δεχτεί ένα ερέθισμα, το δυναμικό αυτό μεταβάλλεται και, τελικώς, αποκτά μια τιμή που ονομάζεται δυναμικό ενέργειας. Η μεταβίβαση αυτής της μεταβολής κατά μήκος του νευρικού κυττάρου, ονομάζεται νευρική ώση και αποτελεί το είδος του μηνύματος που παράγουν και μεταβιβάζουν τα νευρικά κύτταρα.

Στην εξεταστέα ύλη συμπεριλαμβάνονται σχήματα, εικόνες και ασκήσεις-ερωτήσεις που σχετίζονται με την παραπάνω ύλη. Δεν περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη έγχρωμοι πίνακες και ενθέματα που έχουν στόχο επιπλέον πληροφόρηση.

Γεωμετρία Κεφ. 3: §§ 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.11, 3.14, 3.15, 3.16
Κεφ. 4: §§ 4.2, 4.5, 4.6
Κεφ. 5: όλο
Κεφ. 6: §§ 6.1, 6.2, 6.3
Εικαστικά Κεφ. 2: Το χρώμα – Η υφή (σελ. 33-52)
Κεφ. 3:
Η σύνθεση (σελ. 53-63)
Κεφ. 4:
Η ιδέα (σελ. 65-83)
Κεφ. 5:
Το βλέμμα (σελ. 85-93)
Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Κεφ. 1 : Η Ευρώπη της Αρχαιότητας  (σελ.  7, 8, 9, 10)
Κεφ. 3 : Οι Ευρωπαίοι της Αναγέννησης (σελ.  33, 34, 35, 36, 37, 38)
Κεφ. 5 : Η Αυτονόμηση της Τέχνης (σελ.  59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69)
Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 1 : ολόκληρο (σελ. 9 – 19)
Κεφ. 2 : §§ 2.1, 2.3 (σελ. 21 – 22, 25)
Κεφ. 3 : § 3.1 (σελ. 27 – 28)
Κεφ. 5 : §§ 5.1, 5.2 (σελ. 45 – 48)
Κεφ. 6 : §§ 6.1, 6.2 (σελ. 50 – 53)
Κεφ. 8 : § 8.1 (σελ. 75 – 77)
Θρησκευτικά Διδακτικές ενότητες: 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 37
Ιστορία Ι. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Κεφάλαιο 2, Η Αίγυπτος: 2.2 Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση (σελ. 21-23)
2.4 Ο πολιτισμός (σελ. 27-30)
ΕΚΤΟΣ εξεταστέας ύλης: 2.1: Η χώρα (σελ. 20), 2.3: Η ιστορία (σελ. 23-27)
ΙΙ. ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
1.2 Ο μυκηναϊκός πολιτισμός (σελ. 65-69, 71-73)
ΕΚΤΟΣ εξεταστέας ύλης: «Η εξάπλωση», σελ. 69-71
2.1 Ομηρική εποχή (σελ. 76)
Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός (σελ. 78-80)
Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση (σελ. 80-82)
Ο πολιτισμός (σελ. 82-83)
2.2 Αρχαϊκή εποχή (σελ. 84-97)
2.3 Κλασική εποχή (σελ. 98)
Η συμμαχία της Δήλου – Αθηναϊκή ηγεμονία (σελ. 98-100)
Η εποχή του Περικλή (σελ. 100-103)
Ο Πελοποννησιακός πόλεμος (431-404 π.Χ.) (σελ. 103-104)
Η κρίση της πόλης-κράτους (σελ. 104-105)
Η πανελλήνια ιδέα (σελ. 105-106)
Ο Φίλιππος ο Β΄ και η ένωση των Ελλήνων (σελ. 106-108)
Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου (σελ. 109-112)
Ο πολιτισμός (σελ. 112-114)
Καλλιτεχνική
Παιδεία
 – I. Το αρχαίο θέατρο. Από τη λατρευτική όρχηση στο δράμα. (σελ. 7-17)
– II. H αττική κωμωδία. (σελ. 21-33)
– III. Η commedia dell’ arte. (σελ. 38-49)
– IV. Το ελισαβετιανό θέατρο και ο Ουίλλιαμ Σαίξπηρ. (σελ. 55-66)
– V. Ο γαλλικός κλασικισμός και ο Μολιέρος. (σελ. 71-82)
– VI. Το κρητικό θέατρο. (σελ. 87-91)
Νεοελληνική
Γλώσσα
Ως εξεταστέα ύλη ορίζονται από το σχολικό εγχειρίδιο «Έκθεση-Έκφραση, τεύχος Α΄» τα κεφάλαια:

Κεφάλαιο Α΄: Γλώσσα και Γλωσσικές ποικιλίες
II. Οι ποικιλίες της γλώσσας
IV. Η δημιουργικότητα της Γλώσσας: οι λειτουργίες της γλώσσας (αναφορική- ποιητική)
VI. Ειδικές γλώσσες
VII. Η οργάνωση του λόγου: η οργάνωση του λόγου και η πειθώ, η οργάνωση του λόγου και το επιχείρημα, η οργάνωση του λόγου και η αιτιολόγηση, η οργάνωση ευρύτερου κειμένου με αιτιολόγηση
VIII. Θέματα για συζήτηση και έκφραση – έκθεση σχετικά με τη γλώσσα και τη γλωσσομάθεια

Κεφάλαιο Β΄:  Λόγος
Θέματα για συζήτηση και έκφραση – έκθεση σχετικά με τον αναλφαβητισμό
II. Διάλογος:
1. Διάλογος, 2. Προϋποθέσεις, 3. Λογοτεχνικός διάλογος
Θέματα για συζήτηση και έκφραση – έκθεση σχετικά με το διάλογο
Λεξιλόγιο
Θέματα για συζήτηση και έκφραση – έκθεση σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εφηβείας και το χάσμα των γενεών

Κεφάλαιο Γ΄: Περιγραφή
I. Γενικές παρατηρήσεις: 1. Μεθόδευση της περιγραφής, 2. Η γλώσσα της περιγραφής, 3. Το σχόλιο και η οπτική γωνία στην περιγραφή
II. Λεξιλόγιο και γλωσσικές ασκήσεις σχετικό με την περιγραφή ενός χώρου- κτηρίου
III. Έκφραση – Έκθεση: θέματα σχετικά με τη μόδα
IV. Οργάνωση του λόγου: παράγραφος με αναλογία

Κεφάλαιο Δ’:  Αφήγηση
I. Αφήγηση: ορισμός αφήγησης, αφηγηματικό περιεχόμενο και αφηγηματική πράξη, αφηγηματικά είδη, ποιος αφηγείται, η οπτική γωνία στην αφήγηση, αφηγηματικοί τρόποι, αφηγηματικός χρόνος
II. Θέματα για συζήτηση και έκφραση – έκθεση σχετικά με το κωμικό και τη σημασία του γέλιου
III. Οργάνωση του λόγου – Συνοχή

Νεοελληνική
Λογοτεχνία
Υπενθύμιση: οι μαθητές εξετάζονται σε αδίδακτο κείμενο ομοειδές ή ομόθεμο με τις παρακάτω ενότητες που έχουν διδαχθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Α) Τα φύλα στη λογοτεχνία

Β) Παράδοση και μοντερνισμός στην ποίηση
Δημοτικό τραγούδι
Επτανησιακή Σχολή
Νέα Αθηναϊκή Σχολή
Διαφορές παραδοσιακής – μοντέρνας ποίησης
Λογοτεχνικά ρεύματα: ρομαντισμός, παρνασσισμός, συμβολισμός
Χαρακτηριστικά καβαφικής ποίησης

Πολιτική
Παιδεία
Κεφ. 1: §1.1
Κεφ. 2: §§ 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.2
Κεφ. 4: §§ 4.1.1, 4.1.2, 4.5
Κεφ. 6: §§ 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.3
Φυσική Κεφ. 1.1 μόνο §§1.1.5 (σελ. 42-45) και 1.1.9 (σελ. 52-57)
Κεφ. 1.2 μόνο §§1.2.1 μέχρι και 1.2.7 (σελ. 75-90)
Κεφ. 1.3 μόνο §§1.3.1 μέχρι και 1.3.4 (σελ. 110-116) και §1.3.7 (σελ. 120-123)
Κεφ. 2.1. μόνο §§2.1.1 μέχρι και 2.1.4 (σελ. 163-174)Και οι ερωτήσεις και ασκήσεις που αντιστοιχούν στην παραπάνω ύλη
Χημεία Κεφ. 1 μόνο η §1.5 (σελ. 18-21), χωρίς την διαλυτότητα)

Κεφ. 2 μόνο §2.4 (σελ. 62-66)

 • Από τον πίνακα των πολυατομικών ιόντων (πίνακας 2.4, σελ. 63) να απομνημονευθούν μόνο τα: NO3, CO32-, SO42-, PO43-, OH, NH4+, CN, HCO3, MnO4
 • Από τον πίνακα των αριθμών οξείδωσης (πίνακας 2.5, σελ 64) να απομνημονευθούν μόνο οι αριθμοί οξείδωσης των: K, Na, Ag, Ba, Ca, Mg, Zn, Al, F, για το Η μόνο ο (+1), για το Ο μόνο ο (-2) και για τα Cl, Br, I μόνο ο (-1).

Κεφ. 3 μόνο το μέρος «Μερικά Είδη Χημικών Αντιδράσεων» της §3.5 (σελ. 99-105)

 • Δεν απαιτείται η απομνημόνευση της σειράς δραστικότητας μετάλλων και αμετάλλων, ούτε ο πίνακας αερίων και ιζημάτων (πίνακας 3.1, σελ. 103).
 • Στις αντιδράσεις εξουδετέρωσης δεν περιλαμβάνονται αντιδράσεις με όξινα και βασικά οξείδια

Κεφ. 4: §§4.1 μέχρι και 4.4 (σελ. 127-149)

 • Από την §4.2, μόνο η καταστατική εξίσωση (όχι οι νόμοι των αερίων)

Και οι ερωτήσεις και ασκήσεις που αντιστοιχούν στην παραπάνω ύλη

 

 Β Λυκείου

Αγγλικά QSE B2: units: 3-4, Workbook : units: 3-4
Άλγεβρα Κεφ. 1: §1.1
Κεφ. 2: §2.1
Κεφ. 3: §§3.2, 3.3, 3.5
Κεφ. 4: §§4.1, 4.2, 4.3 (εκτός προσδιορισμός ρίζας με προσέγγιση), 4.4
Κεφ. 5: §§5.1 (εκτός από τον νόμο εκθετικής μεταβολής), 5.2 (εκτός από την αλλαγή βάσης), 5.3
Αρχαία Γενικής 1)    Εισαγωγή
σ. 9-11:  Το δράμα (εξαιρείται η παράγραφος:  Ο χρόνος των παραστάσεων)
σ. 11-15: Η τραγωδία
σ. 15-17: Το αρχαίο θέατρο
σ. 20-21: Οι συντελεστές της παράστασης
σ. 28-29: Σοφοκλής2)    Κείμενο:
α) Πρωτότυπο: στ. 1-99, 280-331, 441-496.
β) Από μετάφραση: στ. 162-279, 376-440.
Αρχαία
Ανθρωπ. Σπουδών
Α) Διδαγμένο κείμενο: από το βιβλίο «Ρητορικά Κείμενα» της Β΄ τάξης

Εισαγωγή
1) σ. 12-13, Κεφ. Γ΄ Ρητορεία και σοφιστική
2) σ. 15-20, Κεφ. Ε´  Τα είδη του ρητορικού λόγου
,Κεφ. Στ´ Τα μέρη του ρητορικού λόγου
2) σ. 79-80, Εισαγωγή στο Λόγο Ὑπέρ Μαντιθέου

Κείμενο
Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου
§ 1-12 και § 18-19

B) Αδίδακτο κείμενο
Όλα τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα στα οποία έγινε επανάληψη ή διδάχθηκαν φέτος.

Αρχικοί χρόνοι ανώμαλων ρημάτων:

ἀγγέλλω – ἀγγέλλομαι
ἄγω – ἄγομαι
αἴρω – αἴρομαι
αἱρῶ – αἱροῦμαι
ἀπόλλυμι – ἀπόλλυμαι
ἀφικνέομαι-οῦμαι
βάλλω – βάλλομαι
γίγνομαι
δείκνυμι – δείκνυμαι
δίδωμι – δίδομαι
εἰμί
ἐρωτάω – ἐρωτῶμαι
ἔχω
ἡγέομαι-οῦμαι
(ἀπο) θνῄσκω
ἵημι – ἵεμαι
ἵστημι – ἵσταμαι
κρίνω – κρίνομαι
(ἀπο) κτείνω
κτάομαι-ῶμαι
λαμβάνω – λαμβάνομαι
λέγω – λέγομαι
λείπω – λείπομαι
μανθάνω
μένω
νέμω – νέμομαι
ὁράω-ῶ – ὁρῶμαι
πάσχω
πείθω -πείθομαι
πέμπω
σημαίνω – σημαίνομαι
στέλλω – στέλλομαι
τίθημι – τίθεμαι
τυγχάνω
φαίνω – φαίνομαι
φεύγω
φέρω – φέρομαι
φθείρω – φθείρομαι

Αρχές Φιλοσοφίας Κεφ. 1: Ξεκινώντας από την απορία (σελ. 7-30)
Κεφ. 2
: Κατανοώντας τα πράγματα (σελ. 31-58)
Κεφ. 3
: Τι είναι η γνώση και πώς την αποκτούμε1 (σελ. 59-81) – εμπειρισμός όχι
Βασικές
Αρχές
Κοινωνικών
Επιστημών
Κεφ. 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (σελ. 11-23)

Κεφ. 2: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (σελ. 25-32, 35-36, 47-58)
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
2.1 Το αντικείμενο της πολιτικής οικονομίας
2.2 Το οικονομικό πρόβλημα
2.3 Η γένεση της οικονομικής σκέψης
2.5 Οι νόμοι της οικονομίας της αγοράς και η διαμόρφωση της τιμής του εμπορεύματος
Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
2.1 Το δουλοκτητικό σύστημα
2.2 Το φεουδαρχικό σύστημα
2.3 Το καπιταλιστικό σύστημα ή οικονομία της αγοράς
2.5 Το σοσιαλιστικό σύστημα ή σχεδιασμένη οικονομία

Δηλαδή από το κεφάλαιο 2 «Βασικές Προσεγγίσεις στην Οικονομία», εκτός είναι τα υποκεφάλαια 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 και 2.10 του Α΄ Μέρους «Αντικείμενο και Βασικές Οικονομικές Θεωρήσεις».

Κεφ. 3: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (σελ. 59-62, 77-80)
3.1    Ορισμός και αντικείμενο της κοινωνιολογίας
3.5    Κοινωνική διαστρωμάτωση και κοινωνική κινητικότητα
3.5.1 Κοινωνικό στρώμα και κοινωνική τάξη
3.5.2 Κοινωνική θέση και κοινωνικός ρόλος

Δηλαδή από το κεφάλαιο 3 «Βασικές Προσεγγίσεις στην Κοινωνιολογία», εκτός είναι τα υποκεφάλαια 3.2, 3.3, 3.4, 3.5.3, και 3.6

Βιολογία Κεφ. 1: § 1.2
Κεφ. 2: §§ 2.2, 2.3
Κεφ. 3: § 3.1
Κεφ. 4: §§ 4.1, 4.2
Γεωμετρία Κεφ. 8: §8.2
Κεφ. 9: §§ 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.7
Κεφ. 10: §§10.2, 10.3, 10.4
Κεφ. 11: §§ 11.1, 11.2, 11.3 και στις παραγράφους  11.4, 11.5, 11.6, 11.7 ΜΟΝΟ ΤΥΠΟΙ
Εισαγωσή Η/Υ Κεφ. 2.1. Πρόβλημα (§§ 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 –- σελίδες : 13-14, 16-18)
Κεφ. 2.2. Αλγόριθμοι (§§ 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5, 2.2.7, 2.2.7.1, 2.2.7.2, 2.2.7.3, 2.2.7.4 –- σελίδες : 19-23 και 27-28, 31-41)
Κεφ. 2.3. Προγραμματισμός (§§ 2.3.1.1, 2.3.2 — σελίδες : 55-58, 62-63)
Κεφ. 3. Λειτουργικά Συστήματα (§§ 3.1.1,  3.1.2,   3.1.4– σελίδες :77-80)
Θρησκευτικά Διδακτικές ενότητες: 5, 12, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37
Ιστορία Κεφ. 1. Από τον θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων & την Συνθήκη του Βερντέν (565 – 843 μ.Χ.)

2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610 – 641 μ.Χ.). Αποφασιστικοί αγώνες & μεταρρυθμίσεις.
3. Η εμφάνιση του Ισλάμ.
5. Η Εικονομαχία.
6. Κοινωνία & Οικονομία.
7. Σλάβοι & Βούλγαροι.
8. Το Φραγκικό Κράτος υπό τις δυναστείες των Μεροβιγγείων & των Καρολιδών.

Κεφ. 2. Η εποχή της ακμής: από τον τερματισνό της εικονομαχίας ως το σχίσμα των δύο εκκλησιών (843 – 1054 μ.Χ.)

1. Προοίμιο της ακμής του Βυζαντινού Κράτους (843 – 867 μ.Χ.).
3. Κοινωνία.
5. Η διεθνής ακτινοβολία του Βυζαντίου.

Μαθηματικά
Προσανατ.
 Σελίδες 41-112
Νεοελληνική
Γλώσσα
1. Η Είδηση: σελ. 14-65
2. Βιογραφικά είδη: σελ. 71-79, 82-83, 95-98, 114-115, 119-134
3. Παρουσίαση – Κριτική: σελ. 176-177, 226-233
4. Σημειώσεις – Περίληψη: σελ. 240-247, 248, 249-259, 262-273, 280
Νεοελληνική
Λογοτεχνία
Α. ΚΕΙΜΕΝΑ
1. Γ. Βιζυηνός, Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου
2. Αλ. Παπαδιαμάντης, Το μοιρολόγι της φώκιας
3. Κ. Θεοτόκης, Κατάδικος
4. Κ. Καρυωτάκης, Είμαστε κάτι…
5. Γ. Σεφέρης, Επί Ασπαλάθων
6. Γ. Ρίτσος, Ρωμιοσύνη
7. Ν. Καββαδίας, Πούσι
8. Νίκος Εγγονόπουλος, Νέα περί του θανάτου του Λόρκα
Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Από το βιβλίο της β’ λυκείου, σ. 9-10 (Η πεζογραφία), σ. 11 (Το μυθιστόρημα)-16, σ. 171, σ. 194-198.
Πολιτική
Παιδεία
Κεφ. 1: Η οργάνωση της κοινωνίας (σελ. 7-27)
Κεφ. 3
: Η οργάνωση της πολιτείας (σελ. 43-56)
Φυσική
Γενικής
Κεφ. 1: Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων. §§  1.1, 1.2, 1.4 (σελ. 13-23, 26-29)
Κεφ. 2: Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα. §§ 2.1 έως και 2.5 (σελ. 63-86), §§ 2.7 έως και 2.9 (σελ. 89-101)
Φυσική
Θετικών Σπουδών
Κεφ. 2 : §§2-1 μέχρι και 2-7 (σελ. 39-57)
Κεφ. 3: μόνο §§3-1 μέχρι και 3-5 (σελ. 70-78)
Κεφ. 4: μόνο §§4-5 μέχρι και 4-12 (σελ. 102-117)
Και οι ερωτήσεις και ασκήσεις που αντιστοιχούν στην παραπάνω ύλη
Χημεία Γενικής Κεφ. 1: Γενικό μέρος. §§ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (σελ.  9-22)
Κεφ. 2: Υδρογονάνθρακες. § 2.5 (σελ. 54-59), § 2.6 (σελ. 61-63)
Κεφ. 3: Αλκοόλες. §§ 3.1, 3.2 (σελ. 88-96)

 

Γ Λυκείου

Αγγλικά Units 8,9,10,11. Pages 76-114
ΑΕΠΠ, Θετικών & Οικονομίας-Πληρ. κεφ. 3 : Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι – §§ 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 (σελ. 56-67)
κεφ. 7 : Βασικά στοιχεία προγραμματισμού – §§ 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 (σελ. 128-135)
κεφ. 8 : Επιλογή και επανάληψη – §§ 8.1, 8.1.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 (σελ. 139-151)
κεφ. 9 : Πίνακες – §§ 9.1, 9.2, 9.3 (σελ. 155-164)
κεφ. 10 : Υποπρογράμματα – παρ. 10.4, 10.5, 10.5.1, 10.5.2 (σελ. 174-179)
ΑΟΘ Κεφ. 1, εκτός σελ. 13-15
Κεφ. 2
Κεφ. 3, εκτός σελ. 67-72
Κεφ. 4
Αρχαία Ανθρωπιστικού
Προσανατολισμού
A. ΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Αρχαίος  Ελληνικός  Φιλοσοφικός  Λόγος)

α) Κείμενα
ΕΝΤΟΣ
εξεταστέας ύλης είναι οι ενότητες:
– Πλάτωνος  Πρωταγόρας : 4 , 5 , 6 , 7
– Πλάτωνος  Πολιτεία : 11 (συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής:  «Η αλληγορία του σπηλαίου») , 12 , 13
– Αριστοτέλους Ηθικά  Νικομάχεια : 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10
– Αριστοτέλους Πολιτικά: 11 , 12 , 13, 15 , 16 , 18

β) Εισαγωγές
ΕΝΤΟΣ εξεταστέας ύλης είναι

ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλεκτική, μαιευτική , ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορισμών , η επαγωγική μέθοδος και η ηθική

Ο ΠΛΑΤΩΝ
Ο βίος του .Τα ταξίδια του Πλάτωνα και η σικελική εμπειρία. Η ίδρυση της Ακαδημίας.

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ
– Η διάρθρωση του λόγου και τα πρόσωπα ( Εισαγωγή: Ο Σωκράτης διηγείται τη συζήτησή του με τον Πρωταγόρα σε έναν φίλο του. Πρόλογος: Ο Ιπποκράτης και η σφοδρή του επιθυμία να γίνει μαθητής του Πρωταγόρα. Ο Σωκράτης στο σπίτι του Καλλία.)

– Η φιλοσοφική σημασία του διαλόγου

ΠΟΛΙΤΕΙΑ
– Νεανικές φιλοδοξίες και απογοητεύσεις.
– Η συγγραφή της Πολιτείας.
– Οι τρεις τάξεις.
– Η αγωγή των φυλάκων.
– Οι φιλόσοφοι – βασιλείς .
– Η δικαιοσύνη.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
– Πότε και πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης- Λίγα λόγια για την καταγωγή. Ο Αριστοτέλης στην Ακαδημία του Πλάτωνα : μαθητής πρώτα , δάσκαλος στη συνέχεια.
– Ο Αριστοτέλης στη Μακεδονία: δάσκαλος του Αλέξανδρου. Επιστροφή Αριστοτέλη στην Αθήνα: αρχίζει η Τρίτη περίοδος της φιλοσοφικής του δραστηριότητας. Ο Αριστοτέλης διδάσκει στο Λύκειο. Ο Αριστοτέλης εγκαταλείπει οριστικά την Αθήνα- Το τέλος της ζωής του.

ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ
– Εισαγωγή

Β. ΑΓΝΩΣΤΟ
ΕΝΤΟΣ
εξεταστέας ύλης είναι

1. Γραμματική
– το ρήμα εἰμί
– βαρύτονα ρήματα (φωνηεντόληκτα , χειλικόληκτα , ουρανικόληκτα, οδοντικόληκτα, υγρόληκτα/ενρινόληκτα)
– συνηρημένα (έω –ῶ,  άω –ῶ) ενεργητική και μέση φωνή
– αόριστοι β΄ (ενεργητικοί – μέσοι – παθητικοί)
– α΄, β΄, γ΄κλίση ουσιαστικών
– παραθετικά επιθέτων – επιρρημάτων (ομαλά και ανώμαλα)
αντωνυμίες αναφορικές-αόριστες-δεικτικές-ερωτηματικές

2. Συντακτικό
– Κύριοι όροι πρότασης (υποκείμενο – αντικείμενο – κατηγορούμενο –γενική κατηγορηματική)
– Το απαρέμφατο και η σύνταξή του
– Ομοιόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί (επιθετικός-κατηγορηματικός , παράθεση-επεξήγηση)
– Η χρήση των πλάγιων πτώσεων ως ονοματικών ετερόπτωτων και επιρρηματικών προσδιορισμών
– Δοτικές προσωπικές
– Δευτερεύουσες προτάσεις (ονοματικές – επιρρηματικές)
– Αναφορικές-επιρρηματικές-κατηγορηματικές μετοχές

Βιολογία Γενικής
Παιδείας.
Κεφ. 1: σελ. 9-10 (§ 1.1), σελ. 23-26 (§ 1.2.2), σελ. 47-49 (§ 1.3.4), σελ. 61-63 (§ 1.5).
Κεφ. 2: σελ. 69-73 (εισαγωγή και §§ 2.1, 2.1.1), σελ. 75-77 (§§ 2.2, 2.2.1, 2.2.2), σελ. 101-102 (§ 2.4.3), σελ. 108-110 (Ρύπανση υδάτων).
Κεφ. 3: σελ. 119-130 (§§ 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5), σελ. 132-134 (§ 3.2, 3.2.1), σελ. 143-145 (§§ 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3), σελ. 147-150 (§§ 3.4.5, 3.4.6), σελ. 151-152 (Μόνο το απόσπασμα: «Όπως σε κάθε βιολογικό είδος με μεγάλη εξάπλωση … αποκλίσεις στη συχνότητα εμφάνισης των αλληλομόρφων»).Και οι ερωτήσεις και ασκήσεις που αντιστοιχούν στην παραπάνω ύλη
Βιολογία Θετ. Σπουδ.
Κεφ. 1, 2, 4, 7, 8, 9
Και οι ερωτήσεις και ασκήσεις που αντιστοιχούν στην παραπάνω ύλη
Γαλλικά Le nouveau taxi méthode de français.

Textes: Ça va bien  p. 18, Trouvez l’ objet  p.24, Shopping  p.28

Grammaire: les mots interrogatifs, Les adjectifs démonstratifs, Les adjectifs  interrogatifs, Les  verbes.

Rédactions:  Je me présente, La déscription de ma chambre, Une promenade aux magasins.

Θρησκευτικά  Διδακτικές ενότητες: 3, 4, 7, 11, 12, 16, 19
Ιστορία
Γενικής
Από το βιβλίο «Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα) της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ (1815-1871)
1. Το Συνέδριο Ειρήνης της Βιέννης (1814-1815) (σ. 9-12)
2. Τα εθνικά και φιλελεύθερα κινήματα στην Ευρώπη (σ. 13-15)
3. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821:
Ο χαρακτήρας της Ελληνικής Επανάστασης (σ. 16)
Η έκβαση της Επανάστασης (σ. 31-33)
4. Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του (1830-1881) (σ. 34-37)
5. Το Ανατολικό Ζήτημα και ο Κριμαϊκός Πόλεμος (σ. 38-40)
6. Η Βιομηχανική Επανάσταση (σ. 41-43)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ (1871-1914)
1. Η ακμή της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας (σ. 53-56)
2. Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας (σ. 60-62)
3. Εθνικά κινήματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (σ. 63-67)
4. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913) (σ. 68-73)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : Ο Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ (σ.75-96)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ
1. Εσωτερικές εξελίξεις στην Ελλάδα (1923-1930) (σ. 101-103)
2. Η διεθνής οικονομική κρίση και οι συνέπειές της (σ. 104-105)
3. Η Ελλάδα κατά την κρίσιμη δεκαετία 1930-1940 (σ. 106-108)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
3. Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η Εθνική Αντίσταση (σ. 118-124)
5. Τα εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας- Το ολοκαύτωμα- Συνέπειες Β΄ Παγκοσμίου (σ. 129-133)

Ιστορία Προσανατο-
λισμού
1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Β. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΑΙΩΝΑ
2. Η εμπορική ναυτιλία (σελ. 20-23)
3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων (σελ. 23-25)
4. Η εκμετάλλευση των ορυχείων (σελ. 25-26)
7. Τα δημόσια έργα (σελ. 31-33)
8. Το δίκτυο των σιδηροδρόμων (σελ. 33-35)
Γ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ (σελ. 42-54)
2. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936)
Β. Χειραφέτηση και αναμόρφωση (σελ. 70-79)
Γ. Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός (σελ. 80-88)
Δ. Ανανέωση – Διχασμός
1. Το κόμμα των Φιλελευθέρων (σελ. 89-92)
2. Τα αντιβενιζελικά κόμματα (σελ. 92-93)
3. Τα αριστερά κόμματα (σελ. 93)
3. ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930)
Α. Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1914-1922 (σελ. 138-143)
Β. Μικρασιατική καταστροφή (σελ. 144-152)
Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων (σελ. 153-159)
E. Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα (σελ. 163-169)
Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών Σελ. 26- 32,   66 -80,   82- 83,   86- 89
Ιστορία της Τέχνης Κεφάλαια: 13-20 και οι αντίστοιχες σημειώσεις.
Οι μαθητές μπορούν να παραλαμβάνουν τις σημειώσεις που δεν έχουν από την καθηγήτρια Γ. Παναγοπούλου.
Κοινωνιολογία Κεφ. 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (σελ. 13-27)

Κεφ. 9: ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (σελ. 175-190)

Κεφ. 10: ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (σελ. 191-206)
10.1     Ετερότητα , πολιτισμικές  διαφορές  και  υποκουλτούρες  στη  σύγχρονη  ελληνική κοινωνία
10.1.1  Μετακινήσεις πληθυσμών
10.1.2  Διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες και μειονότητες στις σύγχρονες κοινωνίες
10.2 Προκατάληψη και ρατσισμός
10.2.1  Στερεότυπα, προκατάληψη, ρατσισμός, σοβινισμός
10.2.2  Τα αίτια και οι συνέπειες της προκατάληψης και του ρατσισμού

Δηλαδή από το κεφάλαιο 10 «Ετερότητα, διαπολιτισμικές και διακοινωνιακές σχέσεις», εκτός είναι τα υποκεφάλαια 10.3 (10.3.1, 10.3.2, 10.3.3) και 10.4.

Λατινικά Ανθρ. Σπουδών Κείμενα για μετάφραση:  5, 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 24, 25, 29, 34, 38, 43.
Α΄ τεύχος: τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που περιλαμβάνονται στις ενότητες 1-20.
Β΄ τεύχος: τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που περιλαμβάνονται στις ενότητες 21-32, 33 (παρατήρηση 1), 34 (παρατηρήσεις 1,2,3, και 5: σχηματισμός και συντακτικός ρόλος σουπίνου), 35, 38, 39 και 42.Δευτερεύουσες προτάσεις: αιτιολογικές, χρονικές, υποθετικές και αναφορικές.
Συντακτικές μετατροπές:
Μετατροπή από Ενεργητική Σύνταξη σε Παθητική και αντίστροφα.
Εκφορά απαγόρευσης.
Εκφορά τόπου.
Ανάλυση μετοχής σε δευτερεύουσα πρόταση.
Λογοτεχνία Ανθρωπ. Σπουδών – Ο Κρητικός Διονυσίου Σολωμού
– Ο Δαρείος Κωνσταντίνου Καβάδη
– Τα Αντικλείδια Γιώργη Παυλόπουλου
– Στου Κεμάλ το Σπίτι Γιώργου Ιωάννου
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Κεφ. 1: §§ 1.1, 1.2 (εκτός της υποπαραγράφου ‘στιγμιαία ταχύτητα), 1.3, 1.4 (εκτός της υποπαραγράφου ‘το κριτήριο της δεύτερης παραγώγου)
Κεφ. 2:
§ 2.2 (εκτός της υποπαραγράφου ‘κλάσεις άνισου πλάτους’)
Κεφ. 3:
§§ 3.1, 3.2 (εκτός της υποπαραγράφου ‘αξιωματικός ορισμός πιθανότητας)
Μαθηματικά
Θετικού Προσαν.
Κεφ. 1: σελ. 141-203
Κεφ. 2: σελ. 213, 214 και σελ.217-240 και σελ. 245-286
Νεοελληνική
Γλώσσα
Από το σχολικό εγχειρίδιο «’Εκθεση – Έκφραση, τεύχος Γ’»  (αναθεωρημένη έκδοση) ορίζονται ως εξεταστέα ύλη τα παρακάτω κεφάλαια:

Κεφ.1: Η ΠΕΙΘΩ
ΕΚΤΟΣ εξεταστέας ύλης οι σελίδες 46 -57 (Η πειθώ στη διαφήμιση)  58 – 63 (Η πειθώ στο δικανικό λόγο), 64 – 79 (Η πειθώ στον πολιτικό λόγο).

Κεφ. 2: ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ
ΕΚΤΟΣ εξεταστέας ύλης οι σελίδες  130 – 141,    148 – 152,    155 – 157,    164 – 174,    192 – 198.

Κεφ. 3: ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΕΚΤΟΣ εξεταστέας ύλης οι σελίδες   213 – 219,    231 – 247

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ

Νεοελληνική
Λογοτεχνία
Τα παρακάτω κείμενα:
– Τ. Σινόπουλου, Ο καιόμενος
– Μ. Αναγνωστάκη, Νέοι της Σιδώνος
– Αντ. Σαμαράκη, Το ποτάμι
– Μ.  Χάκκα, Το ψαράκι της γυάλας
Φυσική Θετ. Προσαν. Κεφ. 1: Μηχανικές ταλαντώσεις. §§ 1.1, 1.2, 1.3 (σελ. 7-13)

Κεφ. 3: Ρευστά σε κίνηση. § 3.1 έως και 3.5 (σελ. 90 έως 99)

Κεφ. 4: Μηχανική του στερεού σώματος. § 4.1 έως και 4.10 (σελ. 109 έως 130)

Κεφ. 5: Κρούσεις. § 5.1 έως και 5.4 (σελ. 154 έως 159)

Χημεία Θετ. Προσανατ.  Κεφάλαια 4, 5, 6, 7

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αρέσει σε %d bloggers: