Σχολικά βιβλία

Παρακαλούνται οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης να έρθουν να παραλάβουν τα βιβλία που έχουν αφήσει στις τάξεις τους μέχρι την Τετάρτη 10 Ιουνίου, για να τα χρησιμοποιήσουν και την επόμενη σχολική χρονιά.