ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ

Η εργασία που ακολουθεί διακρίνεται σε πέντε ενότητες και αφορά τη ζωή του Βούδα. Εκπονήθηκε από ομάδες μαθητών της Β Λυκείου στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών. Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΒΟΥΔΑ