Συμμετοχή μαθητών του Σχολείου σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα της “Βουλής των Εφήβων”

Επισυνάπτονται οι εργασίες των μαθητών του Σχολείου μας που συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων. Η ομάδα διερεύνησε το θεματικό άξονα «Εκπαίδευση και Ψηφιακός Κόσμος». ΑΦΙΣΑ 1 ΑΦΙΣΑ2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ...