Ημερήσιο αρχείο: 31 Μαρτίου, 2023

0

Ενημερωτική Εκδήλωση, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) «υποδέχτηκε» διαδικτυακά 250 σχολεία από όλη την Ελλάδα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον με τον αριθμό των συμμετεχόντων μαθητών και καθηγητών της Γ΄Λυκείου αλλά και γονέων να “αγγίζει” τους 7.000.Σας ευχαριστούμε...