Ύλη Ενδοσχολικών Εξετάσεων, Μαΐου-Ιουνίου 2018

Δείτε την ύλη των ενδοσχολικών εξετάσεων, περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2018.

(Τα μαθήματα κατ’ αλφαβητική σειρά)

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Αγγλικά All you need, B2+, course & activity book: Lessons 1-4
Αρχαία ΚΕΙΜΕΝΟ

Ξενοφώντος Ελληνικά, Βιβλίο 2
Από πρωτότυπο:  1)  Κεφάλαιο 2, §1-4, §18-23
                                 2)  Κεφάλαιο 3, §52-56
Από μετάφραση:  Κεφάλαιο 3, §11-16


Θουκυδίδου Ιστορίαι, Βιβλίο 3
Από πρωτότυπο:  Κεφάλαια 71-74
Από μετάφραση:  Κεφάλαιο 82

Άλγεβρα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Οι Πραγματικοί Αριθμοί
2.2 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών
2.3 Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
2.4 Ρίζες Πραγματικών Αριθμών   


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : Εξισώσεις
3.1 Εξισώσεις 1ου Βαθμού
3.2 Η Εξίσωση xv
3.3 Εξισώσεις  2ου  Βαθμού 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  : Ανισώσεις
4.1 Ανισώσεις  1ου  Βαθμού
4.2 Ανισώσεις  2ου  Βαθμού


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο   : Βασικές έννοιες των Συναρτήσεων
6.1 Η Έννοια της Συνάρτησης
6.2 Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
6.3 Η Συνάρτηση f(x) =α x + β

 

Βιολογία

ΚΕΦ. 1


ΚΕΦ. 3


ΚΕΦ. 9
ΣΕΛ.139-140 (ΝΕΥΡΙΚΗ ΩΣΗ ΑΠΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ)
ΣΕΛ 150-153


ΚΕΦ. 12
ΣΕΛ 203-213 (ΕΜΜΗΝΟΡΡΥΣΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ ΑΠΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ)

Γεωμετρία
30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ:
3.1
3.2  –  3.4  (εκτός των αποδείξεων των κριτήριων )
3.5 (εκτός της απόδειξης )
3.6 (εκτός των αποδείξεων των θεωρημάτων I,II )
3.14  –  3.16       


40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ:
4.1  –  4.2
4.6


50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ:
5.1   –  5.5
5.6  (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος ΙΙΙ )
5.7 (εκτός της απόδειξης )
5.8 (πόρισμα όχι )
5.9  –  5.11

Εφαρμογές Πληροφορικής (επιλογής)
Κεφάλαιο 9  –  Διαδίκτυο      
      μόνο  §9.3  Από τον Web 1.0 στον Web X.0     


Κεφάλαιο 10  –  Υπηρεσίες και Εφαρμογές Διαδικτύου
                            ( Όλο το κεφάλαιο ) 


Κεφάλαιο 11  –  Εισαγωγή στην HTML
                            ( Όλο το κεφάλαιο )


Κεφάλαιο 13  –  Εφαρμογές Νέφους
     μόνο §13.3   Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους


Κεφάλαιο 14 – Τηλεργασία- Ασύγχρονη και Σύγχρονη Συνεργασία
     μόνο §14.2  Επικοινωνία και Συνεργασία από απόσταση

Θρησκευτικά
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

1.1 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, 1.2 ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ, 1.4 ΗΘΟΣ, 1.5 ΑΓΙΟΤΗΤΑ,

2.1 ΠΙΣΤΗ, 2.4 ΓΙΟΡΤΗ, 2.5 ΣΩΤΗΡΙΑ,

3.1 ΕΚΚΛΗΣΙΑ, 3.3 ΕΝΟΤΗΤΑ, 3.4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ,

4.2 ΑΓΑΠΗ, 4.3 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,

5.1 ΑΜΑΡΤΙΑ, 5.2 ΘΑΝΑΤΟΣ

Ιστορία
1.Ομηρική εποχή
σ. 76 (πρώτη παράγραφος της ενότητας)  σ. 80  Οικονομική οργάνωση.  σ. 83 Γεωμετρική τέχνη.

2. Αρχαική  εποχή
σ. 84-85 Η γένεση της πόλης κράτους.  σ. 85 -86 Η σημασία του θεσμού της πόλης- κράτους. σ. 89 -92 Αίτια και συνέπειες του β΄αποικισμού.  σ. 92-94 Πολιτεύματα.

3. Κλασική εποχή
σ. 98-99- 100 Η συμμαχία της Δήλου – Αθηναική ηγεμονία   σ. 100-104  Η εποχή του Περικλή  σ. 105-106  Πανελλήνια ιδέα. σ.107-108  Το Συνέδριο  της  Κορίνθου σ. 109-111 Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου.

4. Ελληνιστική εποχή
σ. 127-129 Τα  χαρακτηριστικά του ελληνιστικού κόσμου  σ.142-143  Η γλώσσα  σ.144  Τα  γράμματα ( η πρώτη παράγραφος)

5.  Ρωμαικός κόσμος
σ.172-173 Η συγκότηση της Ρωμαικής πολιτείας  σ.175-176  Η επικράτηση των Ρωμαίων. σ. 208-211 Η εποχή του Αυγούστου.
Καλλιτεχνική
Παιδεία / Θεατρολογία (επιλογής)
Η εξεταστέα ύλη στο μάθημα επιλογής: Καλλιτεχνική παιδεία / Θεατρολογία της Α’ τάξης του Ημερήσιου ΓΕΛ με βάση το σχολικό βιβλίο Στοιχεία Θεατρολογίας  είναι η ακόλουθη:

I. – σελ. 8-10: Το αρχαίο θέατρο. Από τη λατρευτική όρχηση στο δράμα

II. –σελ. 22: Από το δραματικό κείμενο στη θεατρική παράσταση. Ο ρόλος του σκηνοθέτη. – σελ. 24-25: Η αττική κωμωδία.

III.- σελ. 38: Οι συντελεστές της θεατρικής παράστασης. Η επικράτεια του ηθοποιού.
 σελ. 40-42: Η commedia dell’ arte.

IV. –σελ. 54: Θεωρίες του θεάτρου.
– σελ. 56-57: Το ελισαβετιανό θέατρο και ο Ουίλλιαμ Σαίξπηρ.

V. –σελ. 72: Γνωρίσματα του δραματικού λόγου.

VI. – σελ. 88: Ο χώρος και ο χρόνος στο θέατρο.

Νεοελληνική
Γλώσσα
Ως εξεταστέα ύλη ορίζονται από το σχολικό εγχειρίδιο «Έκθεση-Έκφραση, τεύχος Α΄» τα κεφάλαια:

Κεφάλαιο Α΄: Γλώσσα και Γλωσσικές ποικιλίες
II. Οι ποικιλίες της γλώσσας
IV. Η δημιουργικότητα της Γλώσσας: οι λειτουργίες της γλώσσας (αναφορική- ποιητική)
VII. Η οργάνωση του λόγου: η οργάνωση του λόγου και η πειθώ, η οργάνωση του λόγου και το επιχείρημα, η οργάνωση του λόγου και η αιτιολόγηση, η οργάνωση ευρύτερου κειμένου με αιτιολόγηση (σ. 67-69 και 71-79)
VIII. Θέματα για συζήτηση και έκφραση – έκθεση σχετικά με τη γλώσσα και τη γλωσσομάθεια


Κεφάλαιο Β΄:  Λόγος
Θέματα για συζήτηση και έκφραση – έκθεση σχετικά με τον αναλφαβητισμό
II. Διάλογος:
Ορισμός (σ. 106), 2. Προϋποθέσεις, 3. Λογοτεχνικός διάλογος
Θέματα για συζήτηση και έκφραση – έκθεση σχετικά με το διάλογο
Λεξιλόγιο
Θέματα για συζήτηση και έκφραση – έκθεση σχετικά με την εφηβεία
Θέματα για συζήτηση και έκφραση – έκθεση σχετικά με την αγάπη και τον έρωτα


Κεφάλαιο Γ΄ : Περιγραφή
I. Γενικές παρατηρήσεις: 1. Μεθόδευση της περιγραφής (ενεργητική και παθητική σύνταξη), 2. Η γλώσσα της περιγραφής (κυριολεκτική και μεταφορική χρήση της γλώσσας),
ΙΙΙ. Θέματα σχετικά με την ενδυμασία και τη μόδα
IV. Οργάνωση του λόγου: παράγραφος με αναλογία


Κεφάλαιο Δ΄:  Αφήγηση
I. Αφήγηση: ορισμός αφήγησης
II. Περιγραφή και αφήγηση
Λεξιλόγιο σχετικό με τα θέματα για συζήτηση και έκφραση /έκθεση που ακολουθούν
Θέματα για συζήτηση και έκφραση – έκθεση σχετικά με το Κωμικό και τη σημασία του γέλιου
III. Οργάνωση του λόγου – Συνοχή

Νεοελληνική
Λογοτεχνία
Υπενθύμιση: οι μαθητές εξετάζονται σε αδίδακτο κείμενο ομοειδές ή ομόθεμο με τις παρακάτω ενότητες που έχουν διδαχθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Α) Τα φύλα στη λογοτεχνία

Β) Παράδοση και μοντερνισμός στην ποίηση
Δημοτικό τραγούδι (σ.18-19)
Επτανησιακή Σχολή
Νέα Αθηναϊκή Σχολή
Διαφορές παραδοσιακής – μοντέρνας ποίησης
Λογοτεχνικά ρεύματα: ρομαντισμός, παρνασσισμός, συμβολισμός
Χαρακτηριστικά καβαφικής ποίησης

Πολιτική
Παιδεία
 ΚΕΦ 1, 2, 4, 6, 10
Φυσική
Κεφ. 1.1: μόνο §§1.1.5 (σελ. 42-45), 1.1.6 (σελ.48) και 1.1.9 (σελ. 52-57)

Κεφ. 1.2: §§1.2.1 μέχρι και 1.2.7 (σελ. 75-90)

Κεφ. 1.3: μόνο §§1.3.1 μέχρι και 1.3.7 (σελ. 111-123) και 1.3.9 (σελ. 127-129)

Κεφ. 2.1: §§2.1.1 μέχρι και 2.1.4 (σελ. 163-174)

Και οι ερωτήσεις και ασκήσεις που αντιστοιχούν στην παραπάνω ύλη

Χημεία
Κεφ. 2: μόνο §§2.1 (σελ. 44-46) και 2.4 (σελ. 62-66)

 • Από τον πίνακα των πολυατομικών ιόντων (πίνακας 2.4, σελ. 63) να απομνημονευθούν μόνο τα: NO3, CO32-, SO42-, PO43-, OH, NH4+, CN, HCO3, MnO4
 • Από τον πίνακα των αριθμών οξείδωσης (πίνακας 2.5, σελ 64) να απομνημονευθούν μόνο οι αριθμοί οξείδωσης των: K, Na, Ag, Ba, Ca, Mg, Zn, Al, Fe, F, για το Η μόνο ο (+1), για το Ο μόνο ο (-2) και για τα Cl, Br, I μόνο ο (-1).

Κεφ. 3: μόνο από την §3.5 η ενότητα «Πώς συμβολίζονται οι χημικές αντιδράσεις» (σελ. 95-96) και η ενότητα «Μερικά είδη χημικών αντιδράσεων» (σελ. 99-105)

 • Δεν απαιτείται η απομνημόνευση της σειράς δραστικότητας μετάλλων και αμετάλλων, ούτε ο πίνακας αερίων και ιζημάτων (πίνακας 3.1, σελ. 103).
 • Στις αντιδράσεις εξουδετέρωσης δεν περιλαμβάνονται αντιδράσεις με όξινα και βασικά οξείδια

Κεφ. 4: §§4.1 μέχρι και 4.3 (σελ. 127-146)

Και οι ερωτήσεις και ασκήσεις που αντιστοιχούν στην παραπάνω ύλη

 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Αγγλικά
Units 2-6
Reading comprehension, Vocabulary, Grammar, Writing.
Άλγεβρα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Ιδιότητες Συναρτήσεων
 2.1 Μονοτονία – Ακρότατα – Συμμετρίες Συνάρτησης      


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Τριγωνομετρία
3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες
3.3 Αναγωγή στο 1ο Τεταρτημόριο
3.4 Οι Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις
3.5 Βασικές Τριγωνομετρικές Εξισώσεις
3.6 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Αθροίσματος Γωνιών   


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Πολυώνυμα- Πολυωνυμικές Εξισώσεις
 4.1 Πολυώνυμα
4.2 Διαίρεση Πολυωνύμων
4.3 Πολυωνυμικές Εξισώσεις και Ανισώσεις
4.4 Εξισώσεις και Ανισώσεις που ανάγονται σε Πολυωνυμικές


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: Εκθετική και Λογαριθμική Συνάρτηση
 5.1 Εκθετική Συνάρτηση (εκτός των υποπαραγράφων : «Δυνάμεις με ρητό εκθέτη», « Δυνάμεις με άρρητο εκθέτη», « Ο αριθμός e», «Ο νόμος της εκθετικής μεταβολής»)
5.2 Λογάριθμοι
5.3 Λογαριθμική Συνάρτηση

Αρχαία Γενικής Παιδείας
ΚΕΙΜΕΝΟ

Α) Σοφοκλέους Αντιγόνη
α) Από το πρωτότυπο: στ. 1-68, 280-314, 441-507.
β) Από μετάφραση: στ. 162-279, 315-331, 384-440.


Β) Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος  
α) Από μετάφραση: κεφάλαιο 36.
β) Από το πρωτότυπο: κεφάλαιο 37.

Αρχαία
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Α) Διδαγμένο κείμενο: από το βιβλίο «Ρητορικά Κείμενα» της Β΄ τάξης

Εισαγωγή
1) σ. 15-20                  Κεφ. Ε´  Τα είδη του ρητορικού λόγου
                                    Κεφ. Στ´ Τα μέρη του ρητορικού λόγου
2) σ. 79-80                  Εισαγωγή στο Λόγο Ὑπέρ Μαντιθέου

Κείμενο
Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου                                                                        
§ 4-12 και § 18-19

B) Αδίδακτο κείμενο

Γραμματική
Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων
Αντωνυμίες: προσωπική, δεικτική (οὗτος-αὕτη-τοῦτο), αναφορικές (ὅς-ἥ-ὅ και ὅστις-ἥτις-ὅ,τι), ερωτηματική (τίς –τί) και αόριστη (τίς- τί).
Η κλίση του λύω-λύομαι
Παθητικός μέλλοντας και αόριστος α΄ και β΄.
Αόριστος β΄    
Υγρόληκτα και ενρινόληκτα ρήματα.
Συνηρημένα σε –άω, -ήω και σε –έω.         
Η κλίση των ρημάτων ἵστημι-ἵσταμαι και τίθημι-τίθεμαι.

Συντακτικό
Αντικείμενο
Κατηγορούμενο
Απρόσωπη σύνταξη
Απαρέμφατο
Μετοχές
Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις
Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις: αιτιολογικές, τελικές, χρονικές, συμπερασματικές, υποθετικές (υποθετικοί λόγοι).

Αρχικοί χρόνοι ανώμαλων ρημάτων:

ἀγγέλλω – ἀγγέλλομαι
ἄγω – ἄγομαι
αἴρω – αἴρομαι
αἱρῶ – αἱροῦμαι
ἀκούω
ἀλλάττω-  ἀλλάτομαι
ἀφικνέομαι-οῦμαι
βάλλω – βάλλομαι
βούλομαι
γίγνομαι
δοκέω, δοκεῖ
δράω
εἰμί
ἕπομαι
ἐρωτῶ
εὑρίσκω- εὐρίσκομαι
ἔχω
ἡγέομαι-οῦμαι
(ἀπο) θνῄσκω
ἵστημι – ἵσταμαι
καλῶ – καλοῦμια
κρίνω – κρίνομαι
λαμβάνω – λαμβάνομαι
λέγω – λέγομαι
λείπω – λείπομαι
μανθάνω
μένω
νέμω – νέμομαι
ὁρῶ – ὁρῶμαι
πάσχω
πείθω -πείθομαι
πέμπω
πλέω
πυνθάνομαι
στέλλω – στέλλομαι
τίθημι – τίθεμαι
τυγχάνω
φαίνω – φαίνομαι
φεύγω
φέρω – φέρομαι
φθείρω – φθείρομαι

 

   
Αρχές Φιλοσοφίας
Η εξεταστέα ύλη στο μάθημα της Φιλοσοφίας της Β’ τάξης του Ημερήσιου ΓΕΛ με βάση το σχολικό βιβλίο Αρχές Φιλοσοφίας  είναι η ακόλουθη:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ξεκινώντας από την απορία
Ενότητα πρώτη: Η ιδιαιτερότητα της φιλοσοφικής σκέψης
Ενότητα δεύτερη: Βασικοί στόχοι της φιλοσοφικής δραστηριότητας
Ενότητα τρίτη: Κλάδοι της φιλοσοφίας και επιστήμες
Ενότητα τέταρτη: Φιλοσοφία και κοινωνία: 2. Η χρησιμότητα της φιλοσοφίας


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Κατανοώντας τα πράγματα
Ενότητα πρώτη: Γλώσσα και λόγος
Ενότητα δεύτερη: Λέξεις, νόημα και καθολικές έννοιες
Ενότητα τρίτη: Τι είναι η αλήθεια; 1. Τι εννοούμε με την λέξη «αλήθεια»;
Ενότητα τέταρτη: Λογική και Φιλοσοφία: 1. Λόγος και λογική 2. Σύντομη ιστορική αναδρομή
Ενότητα πέμπτη: Αριστοτελική λογική: 1. Έννοιες 2. Προτάσεις 3. Συλλογισμοί


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Τι είναι γνώση και πως την αποκτούμε;
Ενότητα πρώτη: Το ερώτημα για την δυνατότητα της γνώσης: 1. Η σκεπτικιστική πρόκληση – Διαφορετικά είδη σκεπτικισμού
Ενότητα τρίτη: Θεωρίες για την πηγή της γνώσης: 1. Ορθολογισμός  2. Εμπειρισμός


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Διερευνώντας την επιστήμη
Ενότητα πρώτη: 1. Η ανάπτυξη της επιστήμης
Ενότητα δεύτερη: 1. Επιστημονική είναι η θεωρία που επιτρέπει τον εμπειρικό της έλεγχο

Βασικές
Αρχές
Κοινωνικών
Επιστημών Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο
1.1.2. Κοινωνικες επιστήμες: Αρχές, νόμοι και τάσεις. (σελ.13-14)
1.2.  Λογοι εμφάνισης των κοινωνικών επιστημών (σελ.15).Απο την αρχή μέχρι ……από τις προλήψεις του Μεσαίωνα».
1.4.3. Ποσοτική και ποιοτική έρευνα.
1.4.3.1. Η συνέντευξη.
1.4.3.2. Η παρατήρηση.(σελ.20-21)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο
2.1. Το αντικείμενο της πολιτικής οικονομίας. (σελ.27).Απο την αρχή μέχρι ……να αναπτυχθεί οικονομικά η κοινωνία».
2.2.2. Η οικονομική ανάπτυξη.( σελ.29)
2.2.5. Η επίλυση των βασικών οικονομικών προβλημάτων (σελ.30).
2.5. Οι νόμοι της οικονομίας της αγοράς και η διαμόρφωση της τιμής του εμπορεύματος.( Ανταμ Σμιθ) (σελ.35-36).
2.9. Η γενική θεωρία της απασχόλησης του τόκου και του χρήματος (Τζων Κέυνς) (σελ. 43-44).
2.2. Το φεουδαρχικό σύστημα ( σελ.49-50).
2.3.Το καπιταλιστικό σύστημα. (σελ.51-52).
2.4. Το σοσιαλιστικό σύστημα (σελ 53).Απο την αρχή μέχρι ……η παραγωγή θα γίνεται για να ικανοποιούν οι άνθρωποι τις ανάγκες τους.»- ο πίνακας στην (σελ.55 )– ο πίνακας στην (σελ.56)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο
3.1. Ορισμός και αντικείμενο της κοινωνιολογίας (σελ.61) περιληπτικά.
3.4.1. Τι είναι οι θεσμοί (σελ. 71).Απο   «κοινωνικοί θεσμοί είναι τυποποιημένες μέχρι ….το τέλος του πίνακα» – (σελ.72) Από… «οι θεσμοί είναι συλλογικό δημιούργημα μέχρι ….η υποχρεωτική εκπαίδευση»
3.4.4. Η κρίση και η αλλαγή των θεσμών. (σελ.73-75).
3.5.3. Κοινωνική κινητικότητα. (σελ.80-82).
3.6.2. Συνέπειες των κοινωνικών ανισοτήτων. (σελ.84).
3.6.3. Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός.( σελ.85 μόνο).


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο
4.1. Η πολιτική
4.1.1. Η πολιτική: τέχνη και επιστήμη της διακυβερνησης.(σελ.95).

Βιολογία
Κεφάλαιο    1.2              (σελίδες  20 – 25), (σελίδες  28 – 30), (σελίδες  32 – 33), (σελίδες  36 – 38)
Κεφάλαιο    2.1              (σελίδες  46 – 47)
Κεφάλαιο    2.2              (σελίδες  48 – 50)
Κεφάλαιο    2.3              (σελίδες  58 – 67)
Κεφάλαιο    4.1              (σελίδα  122)
Κεφάλαιο    4.2              (σελίδες  123 – 130)
Κεφάλαιο    4.3              (σελίδες  134 – 138), (σελίδες  140 – 145)  


Καθώς και οι ερωτήσεις και ασκήσεις που αντιστοιχούν στην παραπάνω ύλη

Οι σελίδες με κίτρινο μπλε ή πράσινο φόντο καθώς και τα ένθετα δεν περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη

Γεωμετρία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 80
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  8.2 (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)    


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ:  9.1,9.2,9.4   


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 100
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ:  10.1,10.2,10.310.4 (χωρίς την απόδειξη των τύπων i και iii)10.5 (χωρίς την απόδειξη του  θεωρήματος II )


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 110
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ: 11.111.2 (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων και του πορίσματος)11.3 – 11.7

Εισαγωγή στους Η/Υ Κεφ. 2.1 Πρόβλημα (παράγραφοι : 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 –- σελίδες : 13-14, 16-18)

Κεφ. 2.2 Αλγόριθμοι (παράγραφοι : 2.2.1, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.7.1, 2.2.7.2, 2.2.7.3, 2.2.7.4 –- σελίδες : 19-22 και 27-41)

Κεφ. 2.3 Προγραμματισμός (παράγραφοι : 2.3.1.1, — σελίδες : 55-58)

Κεφ. 3.3 Δίκτυα (παράγραφοι : 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3.3, 3.3.5 — σελίδες : 87-91)

Θρησκευτικά
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

1.1 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, 1.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, 1.4 ΛΥΤΡΩΣΗ, 1.5 ΑΘΕΪΑ,

2.2 ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ, 2.3 ΠΑΡΑΔΟΣΗ,

3.2 ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ, 3.3 ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ, 3.5 ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ,

4.2 ΜΥΘΟΣ, 4.4 ΙΣΤΟΡΙΑ, 4.5. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ,

5.1 ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Ιστορία Η εξεταστέα ύλη στο μάθημα της Ιστορίας της Β’ τάξης του Ημερήσιου ΓΕΛ με βάση το σχολικό βιβλίο Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου 565 – 1815  είναι η ακόλουθη:

 Κεφάλαιο Ι Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843)
 –σ. 12-14, Ενότητα . Εσωτερική αναδιοργάνωση, . εξελληνισμός του κράτους,
 –σ.17-18, Ενότητα 4. Οι αραβικές κατακτήσεις και οι συνέπειές τους από: «Οι αραβικές κατακτήσεις έθεσαν τέρμα…μικρασιατικών πληθυσμών»,
σ. 19-21, Ενότητα 5. Η εικονομαχία,
σ. 26-28, Ενότητα . Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης, . Το πρόβλημα των δύο αυτοκρατοριών.


Κεφάλαιο ΙΙ. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της εικονομαχίας ως το σχίσμα των δύο εκκλησιών (843-1054)
 –σ. 36-37, Ενότητα 3. Κοινωνία,
 –σ. 38-39, Ενότητα . Η διοίκηση, . Οι σχέσεις κράτους- εκκλησίας
 –σ. 45 -46, Ενότητα 5στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών,
σ. 48-49, Ενότητα 7 Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας.


Κεφάλαιο ΙΙΙ. Από το σχίσμα των δύο εκκλησιών ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους (1054- 1204)
 -σ. 53-54, Ενότητα 2β. Ο στρατός και ο θεσμός της πρόνοιας,
 -σ. 59-61, Ενότητα 5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη,
 –σ. 65, Ενότητα . Οι αιτίες,
 -σ. 68-69, Ενότητα 7ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους.


 Κεφάλαιο IV. Η λατινοκρατία και η Παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση.
-σ. 85-87, Ενότητα 7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης,
-σ. 88-90, Ενότητες. Η κρίση της φεουδαρχίας και . Η συγκρότηση κρατών και η αιχμαλωσία της Αβινιόν.


 Κεφάλαιο VΙ. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις ανακαλύψεις των νέων χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648)
 -σ. 114, Ενότητα 1. Από το Μεσαίωνα στους Νέους Χρόνους.
 -σ. 115-119, Ενότητα 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός.

Μαθηματικά
Θετικών Σπουδών
§1.5 (ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ )

§2.1 ,2.2 , 2.3

§ 3.1 , 3.2 ,3.3

Νεοελληνική
Γλώσσα
 1. Η Είδηση: σελ. 14-65
 2. Βιογραφικά είδη: σελ. 77-79, 82-83, 95-98, 114-115, 119-134
 3. Παρουσίαση – Κριτική: σελ. 226-233
 4. Σημειώσεις – Περίληψη: σελ. 248, 262-273, 280-286
Νεοελληνική
Λογοτεχνία
Α. ΚΕΙΜΕΝΑ

 1. Αλ. Παπαδιαμάντης, Φόνισσα
 2. Κ. Θεοτόκης, Κατάδικος
 3. Κ. Καρυωτάκης, Είμαστε κάτι…
 4. Γ. Σεφέρης, Επί Ασπαλάθων
 5. Ν. Εγγονόπουλος, Νέα περί του θανάτου του Λόρκα
 6. Σ. Μυριβήλης, H μυστική παπαρούνα

 Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από το βιβλίο της Β’ λυκείου, σ. 9-10 (Η πεζογραφία), σ. 11 (Το μυθιστόρημα) -16, σ. 171, 194-198,269.

Πολιτική
Παιδεία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο
2.1. Το Α.Ε.Π. και η οικονομική ευημερία. (σελ.30-31)
2.4.Ο κρατικός προϋπολογισμός. (σελ.36-37)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο
3.3, Το πολίτευμα της Ελλάδος. (σελ.48-49)
3.4. Εκλογές και εκλογικά συστήματα. (σελ.50 μόνο)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο
4.1. Η νομοθετική λειτουργία.  (σελ.58-59 )
4.2. Η εκτελεστική εξουσία.  ( σελ.60-61)
4.3. Η δικαστική λειτουργία.  (σελ.66-68)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο
5.3. Παθογένειες του διοικητικού μηχανισμού. (σελ 76-77 )
5.4. Αντιμετώπιση της παθογένειας της διοίκησης.  ( σελ.78-79)
5.6. Το φαινόμενο της διαφθοράς.  ( σελ.82-84 )

Φυσική
Γενικής Παιδείας
Κεφάλαιο    1.1              (σελίδες  13 – 16 )
Κεφάλαιο    1.2              (σελίδες  17 – 23 )
Κεφάλαιο    1.4              (σελίδες  26 – 29 )
Κεφάλαιο    2.2              (σελίδες  63 – 68 )
Κεφάλαιο    2.3              (σελίδες  68 – 71 )
Κεφάλαιο    2.4              μόνο (σελίδες  72 – 74 )
Κεφάλαιο    2.5              (σελίδες  80 – 86 )
Κεφάλαιο    2.7              (σελίδες  88 – 96 )
Κεφάλαιο    2.8              (σελίδες  96 – 101 )    


Καθώς και οι ερωτήσεις και ασκήσεις που αντιστοιχούν στην παραπάνω ύλη

Φυσική
Θετικών Σπουδών
Κεφ. 1: §§1-1 μέχρι και 1-3 (σελ. 8-18)

Κεφ. 2: όλο, δηλαδή §§2-1 μέχρι και 2-7 (σελ. 39-57)

Κεφ. 5: μόνο §§5-6 μέχρι και 5-8 (σελ. 155-162), §§5-9 μέχρι και 5-10 (σελ. 166-168 και 170)

Και οι ερωτήσεις και ασκήσεις που αντιστοιχούν στην παραπάνω ύλη

Χημεία Κεφάλαιο 1ο– ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ-ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ :
 §1.2- 1.4 (σελ. 14-22) 


Κεφάλαιο 2ο– ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ- ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ  :  
§2.1 (σελ. 39-43)
§2.3 (σελ. 48),
§2.5-2.6 (σελ. 53-63),
§2.8 (σελ. 67-71). 


Κεφάλαιο 3ο–  ΑΛΚΟΟΛΕΣ-ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ-ΦΑΙΝΟΛΕΣ:  
§3.2 : (σελ. 90-94 )

 

  

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Βιολογία Γενικής
Παιδείας.
ΚΕΦ.1
1.1
1.2
1.2.1 (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΙΩΝ)
1.2.2
1.3
1.3.4     


ΚΕΦ.2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.4.4  ΜΟΝΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕΛ104, ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ ΣΕΛ 108 ΚΑΙ ΒΙΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΣΕΛ. 109  


ΚΕΦ. 3
3.1.1
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2
3.2.1
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.5
3.4.6

Ιστορία
Γενικής Παιδείας
Από το βιβλίο «Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα) της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ (1815-1871)

 1. Το Συνέδριο Ειρήνης της Βιέννης (1814-1815) (σ. 9-12)
 2. Τα εθνικά και φιλελεύθερα κινήματα στην Ευρώπη (σ. 13-15)
 3. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821:
  Ο χαρακτήρας της Ελληνικής Επανάστασης (σ. 16)
  Η έκβαση της Επανάστασης (σ. 31-33)
 4. Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του (1830-1881) (σ. 34-37)
 5. Η Βιομηχανική Επανάσταση (σ. 41-43)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ (1871-1914)

 1. Η ακμή της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας (σ. 53-56)
 2. Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας (σ. 60-62)
 3. Εθνικά κινήματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (σ. 63-67)
 4. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913) (σ. 68-73)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : Ο Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ (σ.75-93)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

 1. Εσωτερικές εξελίξεις στην Ελλάδα (1923-1930) (σ. 101-103)
 2. Η διεθνής οικονομική κρίση και οι συνέπειές της (σ. 104-105)
 3. Η Ελλάδα κατά την κρίσιμη δεκαετία 1930-1940 (σ. 106-108)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

 1. Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η Εθνική Αντίσταση (σ. 118-124)

5. Τα εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας- Το ολοκαύτωμα- Συνέπειες Β΄ Παγκοσμίου (σ. 129-133)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄:  Ο ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

 1. Η μεταπολεμική οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας – Η σύσταση και η λειτουργία του ΟΗΕ (σ. 139-142)
 2. Η έναρξη του Ψυχρού Πολέμου, οι επιπτώσεις στην Ελλάδα και ο Εμφύλιος πόλεμος (σ. 142-145)
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : Διαφορικός Λογισμός

 • Συναρτήσεις.
 • Έννοια της Παραγώγου.
 • Παράγωγος Συνάρτησης.
 • Εφαρμογές των Παραγώγων, εκτός της υποπαραγράφου Το Κριτήριο της Δεύτερης Παραγώγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 : Στατιστική

2.3 Μέτρα Θέσης  και  Διασποράς.

 Εκτός
Διάμεσος σε Ομαδοποιημένα Δεδομένα.
δ) Εκατοστημόρια (Pk).
Εκατοστημόρια σε Ομαδοποιημένα Δεδομένα.
ε) Επικρατούσα Τιμή ( Μ0).
Επικρατούσα Τιμή σε Ομαδοποιημένα Δεδομένα.
β) Ενδοτεταρτημοριακό  Εύρος (Q).


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 : Πιθανότητες
3.1  Δειγματικός Χώρος-Ενδεχόμενα.
3.2  Έννοια της Πιθανότητας.

Νεοελληνική
Γλώσσα
Από το σχολικό εγχειρίδιο «’Εκθεση – Έκφραση, τεύχος Γ’»  (αναθεωρημένη έκδοση) ορίζονται ως εξεταστέα ύλη τα παρακάτω κεφάλαια:

 • Κεφ.1 : Η ΠΕΙΘΩ

ΕΚΤΟΣ εξεταστέας ύλης οι σελίδες 58 – 63 (Η πειθώ στο δικανικό λόγο), 64 – 79 (Η πειθώ στον πολιτικό λόγο), 88 – 98.


 • ΚΕΦ. 2 :ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΕΚΤΟΣ εξεταστέας ύλης οι σελίδες  130 – 141,    148 – 152,    155 – 157,    164 – 174,    192 – 198.


 • ΚΕΦ. 3 : ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΕΚΤΟΣ εξεταστέας ύλης οι σελίδες   213 – 219,    231 – 247

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ

Νεοελληνική
Λογοτεχνία
Από το σχολικό εγχειρίδιο «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, τεύχος Γ’»   ορίζονται ως εξεταστέα ύλη τα παρακάτω κείμενα:

 • Μ. Αναγνωστάκη Νέοι της Σιδώνος, 1970
 • Αντ. Σαμαράκη Το ποτάμι
 • Μάριου Χάκκα Το ψαράκι της γυάλας
 • Θ. Βαλτινού Ο Παναγιώτης

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αρέσει σε %d bloggers: